BBMP — (2015) nr. 5

Thema: Van kinderopvang naar onderwijs en vice versa
Wilma Schepers
De samenwerking met onderwijs, al dan niet in een integraal kindcentrum, lijkt onontkoombaar. Die verzuchting hoor je in de kinderopvang steeds vaker. In het onderwijs bezint twee derde van de schooldirecties zich op overname van of samenwerking met kinderopvang. De vrees van veel kinderopvangondernemers dat ‘het onderwijs’ het dan voor het zeggen krijgt, lijkt niet geheel ongegrond. Als het om de educatieve ontwikkeling van peuters gaat, wil in ieder geval de Onderwijsraad dat de regie bij het onderwijs komt te liggen. Samenwerken, integreren, overnemen, allemaal onder het motto van ‘De doorgaande lijn’. De deus ex machina van het onderwijs, of toch niet?

04 Waarom geen nationaal curriculum onderwijs & kinderopvang
Wilma Schepers
Interview met de Onderwijsraad over haar advies ‘Een goede start voor het jonge kind’

10 De ontwikkeling gaan in 2015 héél snel
Aart Verschuur
Het onderwijs heeft veel aandacht voor het ikc

15 De rekenmeester
Ed Buitenhek
Nieuw en Anders versus Goed en beproefd…

16 De doorgaande lijn, het wat, het hoe en het waarom
Wilma Schepers
Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

22 Boeken
Claire de Leve
Nieuwe instrumenten voor het beoordelen van pedagogische kwaliteit

24 NVTK
Lida Schepers
Professionalisering in intern toezicht

27 De directeur
Corona Koek
Is het alleen de toon die de muziek maakt?

28 Over hoe belangrijk interne professionalisering is
Pauline Slot
De relatie tussen structurele en proceskwaliteit is geen lineaire relatie. De relatie is complexer en er blijken modererende factoren een rol te spelen, zoals werkervaring en professionalisering. Deze modererende factoren maken dat een relatie soms tegengesteld kan zijn aan wat je intuïtief verwacht.

33 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Zorg dat je daar bent waar kinderen zijn

34 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service