BBMP — (2014) nr. 02

8 Gordiaanse knoop
Aart Verschuur
Het kan soms moeilijk zijn te weten wat je wilt als er verschillende belangen in het spel zijn. Nog moeilijker is het als je iets wilt wat tegen je eigen belang in gaat. Of als je kiest voor eigenbelang terwijl je weet dat dat niet de beste keuze is.

14 VNG, PO-Raad, MOgroep en de KO
Wilma Schepers
Het peuterplan van Asscher roept veel discussie op. De VNG lijkt aan zet met haar voorstel. In het VNG-plan wordt echter nog geen brug geslagen tussen belangrijke tegenstellingen, bijvoorbeeld over het landelijke kwaliteitskader en een level playing field voor alle organisaties.

26 Institutionele complexiteit 
Aafke Raaijmakers
Hoe reageren kinderopvangorganisaties op institutionele complexiteit. Aafke Raaijmakers laat in haar onderzoek zien dat organisaties keuzevrijheid hebben en dat er genoeg speelruimte is om iets anders te doen dan te conformeren.

4 Kinderopvang Kort
Wat u moet weten over kinderopvang

7 Bij het nieuws
JosŽe Reijntjes: Oh my God!

13 De rekenmeester
Ed Buitenhek: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, saneren en failleren…

18 Boeken
Marianne van Duuren: het coachen van een team

20 NVTK
Lida Schepers: Veilig klimaat voorkomt klokkenluiders

24 Werkveld
José Reijntjens: opzegtermijn… de discussie en het besluit

31 De accountant
Frank Troost en Albertje Pepping: UWV versoepelt ontslagregels

32 Enthousiast
Judith van Veen en Yvonne Boelens: een nieuwe opleiding tot medewerker brede school

34 Op de koffie bij
…de goede vriend: destructieve vernieuwing