Basisschoolmanagement — Jrg. 32 (januari 2018), nr. 1

04 Werkdruk: een systeemprobleem?
Martin Vredeveld

08  Het verdriet van België (en wat zorgen voor Nederland)
Jacques Jacobs

11 Ad Verbrugge: ‘Groteske bureaucratie maakt leraar tot processor’
Frans Weeber

14 Nieuw inspectietoezicht vraagt eigenaarschap school
Herman Bijsterbosch

18 Leerachterstanden voorkomen en inlopen
Aenneli Houkes-Hommes

21 Column: Over de liefde
Jacques Jacobs

22 Directeur Saskia Havinga: ‘Vernieuw pas als de basis goed en stevig is’
Chris Zwart

24 Omgaan met intimiderende ouders (2)
Jan van der Meij, Geerco André en Cor van den Berg

27 Passend onderwijs (1): het ontwikkelingsperspectief
Willem de Vos

30 Juridisch: Schooluitsluiting en medezeggenschap
Noor Dietvorst