Basisschoolmanagement — Jrg. 32 (april 2018) nr. 3

04 Digitale geletterdheid op de basisschool (1)
Remco Pijpers

08 Gert Gelderblom: ‘Datagebruik leidt tot meer doordacht instructiegedrag’
Chris Zwart

11 Rob Martens: ‘Leraren hebben geen tijd om na te denken’
Frans Weeber

14 Luisteren naar kleuters
Anja Tertoolen, Jeanette de Geldens, Bert van Oers en Herman L. Popeijus

17 Column: Meer plezier, meer tijd
Jacques Jacobs

18 De weerbaarheidtraining van de 21e eeuw
Mirjam Verloop

22 Innovatief denken en doen prikkelen
Sijbrand Dijkstra

24 Harrie van der Ven: ‘Vormgeven aan het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen’
Hans Verboon

27 Passend onderwijs (3): Maatwerk voor leerlingen
Willem de Vos en Wendy Saman

30 Juridisch: Lidmaatschap mr en ontslagbescherming
Noor Dietvorst