Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (november 2013) Nr. 8

3 COLOFON

3
Nieuwe idee‘n zijn niet altijd welkom…
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Meer impact van de leraar op het leren
LEERLINGGERICHT ONDERWIJS
Dook Kopmels in samenspraak met John Hattie
In dit artikel treft u een samenvatting van de essentie van de ‘leerlinggerichte’ leraar, volgens Hattie. Het wil u prikkelen om samen met uw team na te denken over wat een ‘leerlinggerichte’ leraar is.

8 Eureka!
Joop Smits
LEERRESULTATEN
In dit artikel maakt u kennis met een in de praktijk getoetste aanpak waarmee het rendement van een SBO-school bij schoolverlaters op een faire wijze kan worden ge‘valueerd.

13 Ga toch fietsen!
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

14 Van label naar prijskaartje? / Waarden en geld in passend onderwijs
PASSEND ONDERWIJS
Bernard Homans
In deze bijdrage stelt de auteur dat de waarden ons door de vingers glippen als wij denken ze te kunnen reguleren met financi‘le prikkels op het niveau van de school.

18 Zittenblijven blijft omstreden
COLUMN
Henk Blok & DorothŽ Elshof

19 Vertrouwen in leraren / Ruimte voor kwaliteit
PROFESSIONELE RUIMTE
Tom Fluitsma
In een pilotproject, dat rond de zomer is afgerond, heeft het Arbeidsmarktplatform PO gezocht naar aanknopingspunten om de professionele ruimte te versterken.

22 Overplaatsing: handvatten voor zorgvuldigheid in procedure en afwegingen
JURIDISCH
Bas Vorstermans
Dit artikel bespreekt verschillende situaties waarin een overplaatsing aan de orde kan zijn en de zaken waarop in die situaties gelet moet worden.

27 Versterken van opbrengstgerichte cultuur
OPBRENGSTGERICHTE CULTUUR
Marlou Beke
In dit artikel staat de vraag centraal wat bestuurders kunnen doen om succesvol een opbrengstgerichte cultuur op school te bevorderen met ruimte voor gedachtenwisseling en reflectie.