Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (juni 2013) Nr. 5

3 REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen

4 Bouwstenen voor excellent onderwijs / Wat is van fundamenteel belang?
EXCELLENT ONDERWIJS
Gert Gelderblom en Kees Vernooy
In dit artikel wordt vanuit onderzoek aangegeven welke stappen er gezet moeten worden om excellent onderwijs aan kinderen te kunnen geven.

9 Onderwijs in Singapore: een kritische impressie (1)
Gerard Paardekooper, Sander Dankelman en Eric Verbiest
BUITENLAND
Kunnen schoolleiders wat leren van Singapore? Niet zelden wordt het onderwijs in Singapore immers als voorbeeld gesteld aan Nederland. In oktober 2012 ondernam een groep Nederlandse schoolleiders een studiebezoek aan Singapore. In dit en een volgend artikel wordt een impressie gegeven van de opgedane ervaringen.

15 Opbrengstgericht nieuw leren
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

16 Risicogericht financieel toezicht inspectie houdt besturen bij de les
FINANCIèN
Frans Weeber
Schoolbesturen moeten scherpe keuzes maken om de inkomsten en de uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen”, dit schreef staatssecretaris Sander Dekker in december 2012 aan de Tweede Kamer. De inspectie van het Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het toezicht op de financi‘le continu•teit van het onderwijs. De Staatssecretaris kondigde in dezelfde brief een uitbreiding aan van het aantal inspecteurs dat daarmee belast is.

19 Juridisch: Vraag en antwoord: vertrouwenspersoon en contactpersoon
JURIDISCH
Nienke Dani‘ls-Witteveen
De door scholen vastgestelde klachtenregeling bevat, naast de regeling rondom de klachtencommissie, veelal ook een regeling die betrekking heeft op de benoeming van een contactpersoon en een vertrouwenspersoon. In de praktijk blijkt dat de rol van deze personen vaak onduidelijk is. In het navolgende de antwoorden op enige over dit onderwerp gestelde vragen.

21 Een schoolbrede aanpak tegen pesten: Kanjertraining
PESTEN
Lilian Vliek
De staatssecretaris van Onderwijs wil dat scholen een effectieve aanpak tegen pesten gaan gebruiken. De Kanjertraining is de grootste training op sociaal emotioneel gebied op scholen. Naast het oefenen in de klas geeft de Kanjertraining schoolleiders een helder stappenplan om pesten te stoppen. Onderzoek wijst uit dat de Kanjertraining de sfeer in de klas verbetert en agressie en depressie vermindert.

25 Ik & company
COLUMN
Cees Dietvorst

26 Interne professionalisering in de praktijk
INTERNE PROFESSIONALISERING
Dick Oosterveld
Interne professionalisering in het onderwijs wordt de komende jaren een steeds belangrijker thema. Zo is in het Regeerakkoord opgenomen, dat de regering met het onderwijsveld tot afspraken wil komen over verbetering van de kwaliteit van zowel leraren als schoolleiders en dat daarin ge•nvesteerd zal worden. Intussen heeft de onderwijssector ook zelf haar verantwoordelijkheid genomen met de presentatie van de Gemeenschappelijke agenda voor professionele ontwikkeling door de Stichting van het Onderwijs.