Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (november 2012) Nr. 8

3 “Wat maakt dit novembernummer van Basisschoolmanagement de moeite waard?”
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Leeropbrengsten in beeld voor het hele bestuur / Jan van den Heuvel over bovenschoolse analyses van leeropbrengsten
SCHOOLZELFEVALUATIE
Judith Hollenberg
Om nog beter inzicht te krijgen in de resultaten van geboden onderwijs op schoolniveau heeft Cito samen met een aantal schoolbesturen een nieuwe webbased module ontwikkeld voor het basisonderwijs. Jan van den Heuvel vertelt hierover.

8 Leerlingen helpen effectief medeleerlingen
PEER TUTORING
Kees Vernooy en Tessa Egbertsen
Peer tutoring wordt in toenemende mate als een effectieve aanvulling gezien op de groepsinstructie, waarbij het oefenen en vooral de taakgerichte leertijd van zwakke leerlingen toeneemt. Dit gegeven maakt peer tutoring interessant voor schoolleiders van kleine scholen, maar ook voor het omgaan met verschillen in de praktijk.

14 Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument (1)
SCHOOLONTWIKKELING
Harm Klifman
Kan het primair onderwijs iets leren van het voortgezet onderwijs? Ja, zeker als het gaat om het collegiaal leren van elkaar met het oog op schoolontwikkeling.

18 Krimp als uitdaging
RECENSIE
Dick Oosterveld
Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze krimp heeft gevolgen zowel voor de bekostiging als de organisatie van het onderwijs en daarmee voor de inzet van het personeel. Het basisonderwijs is als eerste aan de beurt om last te hebben van deze krimp.

21 Vijftig tinten grijs
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

22 Duurzaam leiderschapsontwikkeling
LEIDERSCHAPSONTWIKKELING
Klaas Huizenga en Erwin Heldoorn
Een belangrijke spil in het doorvoeren van veranderingen binnen de onderwijsorganisatie is de manager op middenmanagementniveau, zoals de directeur basisschool. Regelmatig worden interim-managers ingezet om veranderingen door te voeren en snel resultaat te boeken.

25 Actieplan SchoolLeider
COLUMN
Wiely Hendricks

26 Blijf de financi‘n de baas
FINANCIEN
Frans Weeber
In dit artikel adviseert de auteur om een financi‘le meerjarenbegroting te maken voor tenminste vier schooljaren vooruit. Hierdoor zullen tijdig maatregelen kunnen worden genomen als er sprake is van krimp.

32 Primair onderwijs op drempel van intensiever samenwerken met bedrijven
SAMENWERKING
Michiel van de Peppel
Het betrekken van bedrijven bij basisscholen is van onschatbare waarde voor leerlingen, school, bedrijfsleven, economie en maatschappij. Scholen en bedrijven willen wel, de vraag is vooral hoe de volgende stap te maken. Wie pakt de handschoen op?

36 Handelswijze school bij onderzoek AMK: dansen op een slap koord
JURIDISCH
Bas Vorstermans
Soms ziet een school zich genoodzaakt een zorgmelding bij het AMK te doen over een leerling. Na een zorgmelding (door de school of een ander) komt er vaak een onderzoek door het AMK. Daarbij wordt veelal ook de leerkracht van de betrokken leerling ondervraagd. Niet altijd realiseert de leerkracht zich welke repercussies de antwoorden aan AMK kunnen hebben. Zo nu en dan leidt een zorgmelding door school of de beantwoording van de school van vragen tijdens het AMK-onderzoek tot klachten van ouders richting de klachtencommissie. Hoe beoordeelt een klachtencommissie deze zaken?