Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (september 2007) Nr. 1

1 Vertrouwen in de kunst van het los laten / 20 jaar bestuurlijke ontwikkeling in het PO (1987-2007)
Anton Kotte
Omvangrijke onderwijsinnovaties hebben een lange adem en leiden maar ten dele tot de gewenste effecten zo leert de praktijk. Daar zijn vele studies naar verricht en veelal wordt bij de evaluatie van deze innovaties gewezen op de gebrekkige randvoorwaarden.

15 Degelijk onderwijsbestuur door de jaren heen / Over bestuur, (intern) toezicht en verantwoording
Jos van Elderen
Voor een beeld van de bestuurlijke ontwikkelingen in het primair onderwijs gedurende de afgelopen 20 jaar sluit ik om te beginnen aan bij persoonlijke ervaringen. Ruim 20 jaar geleden werkte ik bij een schoolbestuur in ŽŽn van de grote steden. Op dit moment ben ik opnieuw betrokken bij de rechtsopvolger van datzelfde bestuur. De veranderingen binnen die organisatie vormen een interessante ‘case study’ voor 20 jaar bestuurlijke ontwikkeling.

21 De gedisciplineerde schoolleider
Eric Verbiest
In de afgelopen twintig jaar is het beeld van de schoolleider fundamenteel veranderd. De directeur werd van een leraar met managementtaken een leider van de school. Hierbij was en is de sturingsfilosofie van de overheid – het New Public Management – een fundamentele drijfveer. Het overheidsbeleid disciplineerde de moderne schoolleider: de ondernemende, integrale schoolleider in de zichzelf sturende school.

38 Schoolleiders doen er toe
Hans Verboon & Chris Zwart
Staatssecretaris van OCW, Sharon Dijksma, heeft in de achterliggende maanden veel schoolleiders ontmoet. ‘Wat mij opviel in de gesprekken was hoe bevlogen schoolleiders zijn. Veel directeuren leggen hun ziel en zaligheid in het goed laten functioneren van hun school. Daar hebben de bezoeken aan de werkvloer veel in zicht in gegeven. Schoolleiders zijn bezig met hun vak, hebben zorgen over verschillende ontwikkelingen en zien vaak kansen.

41 Wachten op de Polen?
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

44 Ontwikkelingen in de kwaliteit van het basisonderwijs
Wim van de Grift
De laatste jaren horen we zowel positief als negatief nieuws over de kwaliteit van ons basisonderwijs. Zowel het positieve als het negatieve nieuws wordt met ‘harde feiten’ onderbouwd. Wat is hier aan de hand? Hoe kan het dat zowel het positieve als het negatieve nieuws waar is? Welke verklaringen zitten hierachter en wat zouden we het beste kunnen doen om met name de negatieve feiten aan te pakken? Welke taak ligt hier voor de schoolleider?

58 Personeelsbeleid eindelijk op de kaart / Van ‘Stiefmoederlijk bedeeld’ naar ‘Serieus genomen’
Violette van Empel & Hans Verboon
Scholen moeten het hebben van mensen: menselijk potentieel, menselijk kapitaal. Zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Zorgwekkend zijn dan ook de geluiden over het aantal (onder)bevoegde leraren en het dalende niveau van de leraar vandaag de dag. En dan ook nog het verontrustende signaal dat studenten de pabo links laten liggen. Het leraarsvak is niet aantrekkelijk genoeg. Integraal personeelsbeleid en daarmee aandacht voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel is en blijft derhalve voor scholen een onmisbare discipline om de kwaliteit te waarborgen en het leraarsvak beter op de kaart te zetten.

69 Lumpsum en de bedrijfsvoering in het PO
BŽ Keizer
De invoering van de lumpsumbekostiging in het PO is als zodanig zonder grote problemen verlopen. Wil dat nu ook zeggen dat de operatie geslaagd is en de bedrijfsvoering verbeterd?

82 Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

JURIDISCH
Monique Bouwens
De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is op 1 juli 2000 in werking getreden. De Wet aanpassing arbeidsduur biedt werknemers de mogelijkheid om meer of juist minder uren te gaan werken. Iedere werknemer die werkt bij een organisatie met meer dan tien werknemers, komt in aanmerking voor de regeling. Het maakt niet uit hoeveel uur hij werkt.