Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (mei 2007) Nr. 8

1 Alternatieven voor het raad van toezichtmodel in het funderend onderwijs
hoofdartikel
Edith Hooge en Harry Nijkamp

In een politiek tijdperk waar kleinschaligheid weer belangrijk wordt gevonden en kritisch wordt gekeken naar de effectiviteit van het functioneren van raden van toezicht in de praktijk, is het zinvol om alternatieve vormen van intern toezicht te onderzoeken en toe te passen.
In het funderend onderwijs liggen hiervoor goede kansen. Zogenaamde ŽŽnlaagsmodellen zoals het raad van beheermodel en de corporate board zijn veelbelovende alternatieven voor het raad van toezichtmodel. We pleiten dan ook voor een grotere toepassing ervan in de praktijk.

7 Wesleys choice
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

8 ‘Opleiden in de school’ als katalysator voor schoolontwikkeling
Joke Kiewiet-Kester
‘ Opleiden in de school’ is in het nieuws. PABO’s bieden onder verschillende namen trajecten aan en vragen scholen om hun medewerking. Na een aantal pilotjaren, mede gefinancierd door OC&W, zien PABO’s met name voordelen zoals de verhoogde kwaliteit van de opleiding en de betere, meer ervaringsgerichte, toerusting van de toekomstige leerkracht.

12 De kwaliteit van de rekenlessen in Nederland, Vlaanderen, Engeland en Nedersaksen
Wim van de Grift
De inspecties van verschillende Europese landen hebben gezamenlijk een observatie-instrument ontwikkeld waarmee de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen beoordeeld kan worden. Met dit instrument is de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen in de rekenlessen van Nederlandse, Vlaamse, Engelse en Duitse onderwijsgevenden ge‘valueerd.

16 Rechten & plichten in de school
Anton Kotte
In de afgelopen tijd zijn in de media berichten over scholen verschenen die bij betrokkenen veelal tot het meewarig schudden van het hoofd hebben geleid. Bijvoorbeeld: ‘juf door moeder afgetuigd’. Dit is een voorbeeld waar scholen anno 2007 mee te maken hebben, een situatie waar we kunnen spreken van een andere verhouding tussen school en ouders en een andere verhouding tussen ouders en kinderen. Met andere woorden verhoudingen die om andersoortige acties vragen van zowel de school als de ouders, acties die passen in het kader van rechten & plichten in het onderwijs.

19 ‘De architect moet geen schoolmeester zijn’ / Interview met Niek van de Zanden over (nieuwe) schoolgebouwen
Thijs Lenssen
Een goed schoolgebouw versterkt de kwaliteit van het onderwijs. Dat een schoolbestuur er veel aandacht en zorg aan besteedt, is dus alleszins begrijpelijk. Niek van der Zanden, directeur van De Eenbes, een overkoepelende stichting voor 29 Brabantse basisscholen, is in zijn functie nauw betrokken bij de huisvesting. Basisschoolmanagement sprak met hem over onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

25 Goed-bestuur: opmaat tot ‘verantwoord’ onderwijs? / Resultaten van een beleidssimulatie
Juliette Vermaas en Lonneke Nieuwland
In 2006 heeft IVA Beleidsonderzoek en advies in opdracht van het ministerie van OCW een beleidssimulatie ontwikkeld en uitgevoerd waarin de werking van horizontale verantwoording in het onderwijs werd uitgetest. Op basis van de resultaten van de beleidssimulatie wordt in dit artikel ingegaan op de mogelijke meerwaarde van horizontale verantwoording voor onderwijsinstellingen.

32 Onderzoeksplicht van de werknemer bij opzegging door de werknemer
JURIDISCH
Noortje Janssen
In arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer wil nog wel eens de discussie ontstaan of een werknemer zelf ontslag heeft genomen of niet.
Ook gebeurt het nog wel eens dat een werknemer de arbeidsrelatie eerst opzegt en daar later weer op terugkomt. Als (onderwijs)werkgever kunt u er helaas niet in alle gevallen van uit gaan dat de werknemer ook daadwerkelijk wenst dat de arbeidsrelatie verbroken zal worden. Jurisprudentie bepaalt dat werkgevers in bepaalde gevallen een ‘onderzoeksplicht’ hebben.

34 ‘Goed bestuur, goed toezicht’ door mr. Jos van Elderen en dr. Harm Klifman
Dick Oosterveld
Nieuwe uitgave (deel 39) in de Praktijkserie BasisschoolManagement. Via hun artikelen over bestuurlijke processen in het primair onderwijs zijn de auteurs van deze uitgave voor de lezers van dit tijdschrift geen onbekenden meer. Als er desondanks toch nog schoolleiders zijn die bij dit thema de wenkbrauwen fronsen (vanuit de gedachte: daar sta ik als schoolleider toch buiten?), dan worden zij door Van Elderen (senior-consultant bij E&S Advies) en Klifman (beleidsadviseur bij de Besturenraad) meteen teleurgesteld.