Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (september 2005) Nr. 1

1 Over goed toezicht
HOOFDARTIKEL
Mr. J.J.M. van Elderen

9 Aandacht voor ‘good governance’ in het onderwijs
Dr H. Klifman
Good governance, corporate governance, educational governance – nieuwe etiketten voor een nieuw dossier of oude wijn in nieuwe zakken? Vanwaar opeens die aandacht voor goed onderwijsbestuur? Hebben we even wat gemist? Die kans bestaat, want het moet gezegd: de ontwikkelingen gaan op dit moment wel hard. In dit artikel een beschouwing over centrale thema’s in dit dossier.

14 Principes van goed bestuur: theorie of praktijk?
Mr. Drs. H.J. Nijkamp
De beleidsbrief van de minister van Onderwijs wordt kort besproken waarna een aantal principes uit de code goed bestuur nader worden uitgewerkt.

20 Learn to fly
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

21 Verantwoording afleggen aan maatschappelijke omgeving wordt belangrijk onderdeel van besturen
Mr. Drs. H.J. Nijkamp
Het thema degelijk bestuur ‘good governance’ staat volop in de belangstelling. Er worden congressen over gehouden en er zijn rapporten over verschenen. Voor het primair onderwijs is de Code Goed Bestuur opgesteld. Hoe kijkt men op OCW hier tegenaan en welke beleidslijn wordt daar voor de toekomst uitgestippeld? Deze vraag vormde het uitgangspunt voor een gesprek met drs. Jacob Zuurmond, departementaal projectleider governance.

25 Bezinnen bij het begin
C.M. BouschŽ

30 Ervaringen met vroegtijdig signaleren van leesachterstanden
Fr. C. Mommers
De herfstsignalering bij de tweede maanversie van ‘Veilig leren lezen’.

36 Integraal Personeelsbeleid en de Wet BIO
Drs. V.G. van Empel en Drs. L. de Ruiter
Hoe staat het met de uitvoering ervan in het primair onderwijs?