Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (maart 2006) Nr. 6

Thema: SCHOOLORGANISATIE

1 Schoolorganisatie bij de gratie van de leerling
Wout van Steenis
De auteur is voorzitter van een schoolbestuur van circa 25 openbare scholen. In dit artikel geeft hij zijn persoonlijke, schoolbestuurlijke visie op de organisatie van de scholen en de afzonderlijke school.

9 E-mailcoaching: Uit het leven van een startende directeur (4)
E-mailcoaching
Hanneke Smit

10 Bestuur en management: wie gaat waar over?
Wout van Steenis
De auteur geeft als voorzitter van een schoolbestuur zijn visie op de verhouding tussen bestuur en management. Het artikel is een forse aanzet tot visieontwikkeling en meningsvorming en schuwt de concrete uitwerking niet.

18 Bovenschoolse manager: admiraal of stuurman aan wal
Harry van de Kant
In dit artikel wordt nader in gegaan op de taken van de bovenschoolse manager aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

26 Nieuwe uitdagingen voor de professionalisering van schoolleiders
Eric Verbiest
In het tweede deel van deze bijdrage formuleert de auteur een aantal nieuwe uitdagingen voor de professionalisering van schoolleiders primair onderwijs.

35 Het nieuwe koken
COLUMN
R. de Bruin-Beuming