Basisschoolmanagement — Jrg. 16 (oktober 2002) Nr. 2

1 Rekenschap gedocumenteerd
Fred C. Struik
Over rekenschap en verantwoording afleggen als schoolleider

10 Bestuur en management van het onderwijs in ontwikkeling
Dr. Harm Klifman
Een analyse van de stand van zaken en een blik op de trend voor de komende jaren

20 Op bezoek bij een ‘kleurrijke’ Haagse school
Thijs Lenssen
Oud-leerlinge nu directeur op inmiddels totaal veranderde school

26 Over de wet Poortwachter
JURIDISCH
Mevr. mr. I. Brouwer-Dam
Nieuwe regels bij langdurig ziekteverzuim

28 ‘De school: dat zijn wij!’
Jan W.M. Ebskamp
De Louise de Coligny school in Amsterdam als ‘Kunstmagneetschool’

30 Borgen zonder zorgen
Drs. H.G .Groeneweg
Het niet verloren laten gaan van verworven inzichten en gemaakte afspraken

36 Column
R. de Bruin-Beuming
Realistisch rekenen voor schoolleiders – Over het aanpakken van de werkdruk