Balans Magazine — Jrg. 32 (april 2019) nr. 2

DOSSIER EVALUATIE JEUGDZORG

30 Pijnpuntenanalyse
Jeugdzorg zélf is zorgenkind

33 Het gezin
‘Geen ellenlange trajecten, maar direct goede uitleg’

36 De praktijkhouder
‘We willen het beste voor een kind’

38 De zorg
Emeritus hoogleraar Ido Weijers: ‘In Nederland doet zich feitelijke rechtsongelijkheid voor’

42 Het onderwijs
Onderwijs en zorg moeten beter op elkaar worden afgestemd

KINDEREN/JONGEREN

20 Dyslexie
Door een andere mindset kom je in de juiste leerstand

52 Cuno (20)
Na een rottijd op school wil Cuno zelf een leraar worden die het helemaal anders doet!

OUDERS

12 Bij ons thuis
Moeder Chantal: ‘Ik zie de mooie dingen van m’n kinderen’

24 Thuiszitters
Moeder Ellen: ‘Dan vinden ze me maar een pitbull, maar ik geef niet op!’

PROFESSIONALS

18 ADHD en genen
‘ADHD’ers hebben geen afwijkende genen, maar wel meer variaties’

46 ADHD in de klas
Leerkrachtmethode Druk in de klas onderzocht op effectiviteit: ‘Voor een groter effect, is méér nodig’

50 Dyscalculie
Hoe de overheid kinderen met dyscalculie belemmert in het behalen van een passend diploma

EN VERDER

Columns
11
Ouders Hein en Marlie Albertz
17 Zorgmanager Katja Stil
27 Ervaringsdeskundige Francine Postma
45 Docent Anton Horeweg
49 Onderwijsjurist Katinka Slump
57 Politica Attje Kuiken

Elke maand
03
Word lid van Balans!
05 Voorwoord Beatrice Keunen
06 Regio aan het woord
08 Balans Actueel
09 Balans Lobby: Onderwijszorgbrief
15 Uitgetest!
26 Q&A: Brusjes
54 Boek&Beeld
56 Balans in ‘t Land
58 Alle stoornissen op een rijtje
59 Gepland, service & colofon