Balans Magazine — Jrg. 27 (aug./sept. 2014) Nr. 7

 

5  Spannende tijden
REDACTIONEEL
Yolande Best, hoofdredacteur

6  VERENIGING BALANS
– Meters maken voor Balans!
– NVA Autisme Congres
– Vanaf volgende maand: Balans Magazine lezingen
– ‘Leren Leren’ Workshop met Marion van de Coolwijk
– De collectieve zorgverzekering voor 2015
– Herziening bij dyscalculie
– Cartoon: Opvoeden

10  Stichting Groei op bres
PASSEND ONDERWIJS
Hester Schaaf
Met de komst van het passend onderwijs komen nog meer kinderen thuis te zitten, is een veelgehoorde angst. En dat terwijl het juist bedoeld is om het aantal kinderen dat geen onderwijs volgt, terug te dringen. Stichting Groei begeleidt al twee jaar thuiszitters, vooral met autism, terug naar school. Directeur Wendy van Raam is optimistisch over de toekomst.

15  Passend?
COLUMN
Anouk

17  Lezen over school
BOEKEN
Jessica Westerweel
Nu de scholen weer gaan beginnen, verschijnen er meters leesstof over (passend) onderwijs. Onderwijsdeskundige Jessica Westerweel koos een vijftal van die boeken voor u uit, las ze en geeft heldere uitleg.

21  SYMPOSIUM BALANS

23  Autisme Congres 2014
CONGRES
10e landelijke congres van de NVA

24  Affectief lesgeven / Aan de slag met de purberijsberg
DE LEZING
Arga Paternotte
Pubers laten vaak maar een klein stukje van zichzelf zien. Ingrid van Essen vergelijkt dat met een ijsberg waarvan je maar een topje ziet terwijl het meeste zich onder water bevindt. Als docent ontdekte ze de kracht van het ‘affectief lesgeven’: inzoomen op het onderwaterdeel en daarbij gebruikmaken van communicatie- en gesprekstechnieken. Ze schreef er een boek over voor haar collega’s. Die kunnen er zo mee aan de slag.

29  Ouders in de strijd
JURIDISCH ADVIES
Onderwijsjurist Katinka Slump

30  ‘Ik weet dat het goed kan komen, maar het is hard werken’
BIJ ONS THUIS
Anouk van Westerloo
Ze hebben samen drie kinderen (15), (12) en (10). De jongste dochter heeft een zware vorm van dyslexie. Moeder: ‘De twee oudsten zijn op de basisschool een tijdje twijfelgeval geweest, maar bij de jongste was het vanaf het begin zo duidelijk dat haar juf in groep 3 zei: ‘Volgens mij heb je nu een echte.’

36  Blogboek: het contactschrift van nu
OPINIE
Annemarie van Dijk
Snel en makkelijk overleggen over de begeleiding van je kind, snel typen in plaats van schrijven en nooit meer het schriftje kwijt. Steeds meer ouders zijn enthousiast over de digitale vervanger van het papieren heen-en-weer schriftje: Blogboek.

42  Hoezo Anders
JONGEREN
Janneke Kaim
In het nieuwe pand van Balans aan Weltevreden in De Bilt is ook Stichting Hoezo Anders gevestigd. Speciaal voor jongeren van 15 tot 25 jaar met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte én inmiddels meer dan een -overigens zeer informatieve en leuke- website.

44  Leren Leren Methode / ‘Lezen is een filmpje in je hoofd’
INTERVIEW
Marian Breukhoven
Marion van de Coolwijk is vooral bekend als kinderboekenschrijfster. Maar ze doet meer. Ze heeft de Leren Leren Methode ontwikkeld, en het Belbin Team Toppers Talentenspel. Ze is lesauteur van leermethodes. Ook gaat ze vaak op bezoek bij scholen en bibliotheken, waar ze kinderen, ouders en leerkrachten vertelt hoe het is om schrijfster te zijn en om voorlichting te geven over kinderboeken, leesbevordering en beelddenken.

47  Over een toekomst met dyscalculie
BERICHT VAN ARGA
Agra Paternotte is al jaren verbonden aan Balans. Ze is de voormalige hoofdredacteur van Balans Magazine en tegenwoordig adviseur van de vereniging.

50  Hebben we wel goed gekozen?
IN VERTROUWEN
Yolande de Best
De namen van de geïnterviewden zijn om privacyredenen gefingeerd. Petra en Patrick hebben twee kinderen. De oudste, Mats (11), blijft vanwege een stoornis achter op school. Toch hebben ze hem koste wat het kost op de ‘gewone’ basisschool willen houden. Een keuze waar met name zijn moeder achteraf spijt van heeft…

53  BALANS IN ‘T LAND

63  SERVICE