Balans Magazine — Jrg. 25 (februari 2012) Nr. 2

3 Laatste voorwoord
VOORWOORD
Arga Paternotte
Mijn laatste voorwoord in dit blad…

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Thuistip: Oproep – Eten kiezen
– Ha Yolande, Hoi Arga…
– Persoonsgebonden budget
– Partners in Problems
– Oproep: Test het pestkwartet
– Oproep: Veilig de weg op
– ADHD in het theater
– Unieke symposia
– De nieuwste eindexameneisen
– Gemeente bepaalt zorg
– Oproep: Oproep aan ouders
– Oproep: Oproep aan zorgaanbieders

9 Reacties van lezers
– Onderzoek
– Muur
– Lettertype Dyslexie

10 Oskar is thuiszitter-af dankzij de beter pASSend klas
AUTISME
Irene Hemels
In de beter pASSend klas in Duivendrecht krijgen kinderen met autisme die nergens anders naar school kunnen les in een zeer kleine onderwijssetting. Zo heeft Oskar (13) tot zijn twaalfde nooit goed onderwijs gevolgd op een school. Zijn moeder drong aan op de oprichting van de beter pASSend klas. “Er is goed naar ons geluisterd.”

15 Op kamers
COLUMN
Ginette Wieken

16 ‘Ik schaam me voor mijn dyslexie’ / Voorlichting over ICT-hulpmiddelen
DYSLEXIE
Joli Luijckx
“Elke avond in bed lees ik nog een poosje met mijn daisyspeler. Kijk dat apparaat ligt altijd naast mijn bed.” Sannemarije heeft dyslexie. In de bibliotheek van Nunspeet legt ze aan andere kinderen met dyslexie uit welke hulpmiddelen zij gebruikt. Samen met Sali en Coen en Jelrik, die ook dyslexie hebben. Hun moeders zijn afdelingsvrijwilligers van Balans op de Veluwe en organiseren regelmatig voorlichtingsavonden over dyslexiehulpmiddelen. Voor ouders, en nu dus ook voor kinderen..

21 Oorlog
COLUMN
Katinka Slump

22 ‘Het ene kind met ADHD is het andere niet’
ADHD
Peter Giesen
“Het ene kind met ADHD is het andere niet”, zegt neuropsycholoog Patrick de Zeeuw van het Utrechts Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Volgens hem zijn er tenminste drie subtypen van ADHD, die waarschijnlijk te maken hebben met drie verschillende plaatsen in het brein.

25 Wie wint de Balans Award 2012?

26 Oeps, waar is mijn portemonnee nou? / Een gezin met ADD
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Zelf is Colien Cogenbach (44) uit Barendrecht nog zoekende; ze vermoedt dat ze kenmerken heeft van ADD. Twee van haar drie kinderen – RenŽ (15) en Nienke (10) – hebben al die zekerheid: ze hebben de diagnose, waarbij RenŽ ook nog dyslexie heeft. “Wat ik moeilijk vind, is dat je zelf niet helemaal precies weet hoe je met hun beperking moet omgaan”.

30 Elk kind leren lezen / “Lezen leer je omdat je iets wilt begrijpen”
SYMPOSIUM DYSLEXIE
Arga Paternotte
“Lezen leer je omdat je iets wilt begrijpen”, omdat je iets mee wilt maken”, zei psycholoog en orthopedagoog Ellen Loykens in haar lezing op het symposium van Balans vorig jaar, over kwaliteitsaspecten van de behandeling van dyslexie. Hoe krijgen we het voor elkaar dat een kind eind groep 8 zodanig vloeiend kan lezen dat woordherkenning het tekstbegrip niet in de weg staat? Over het wie, wat, waar, waarom en hoe werken aan geletterdheid.

34 Een olifant in een kleine fiat / Tijdperk van grote veranderingen / Een terugblik op 25 jaar balans
JUBILEUM BALANS
Jurgen Breeman
Roland van Bodegom, bedenker van de naam Balans, had een fraaie gedachte toen hem gevraagd werd ‘heel kort iets over Balans en haar doelgroepen te vertellen’: “Je had me net zo goed kunnen vragen om een olifant in een kleine fiat te duwen”. Even lastig lijkt het om een overzicht te geven over de jaren 1992-1997 – een tijdperk van snelle veranderingen in de wereld van onderwijs, dyslexie en ADHD.

36 Een boek over brusjes / In een emotionele spagaat / Geen enkel kind tekort willen doen / Dubbele bescherming
BROERTJES EN ZUSJES
Frits Boer
Een speciaal kind maakt het hele gezin speciaal; emeritus hoogleraar Frits Boer schreef er een aantal columns over in dit blad. Dat heeft inmiddels geleid tot een boek met de titel ‘Broers en zussen van speciale en gewone kinderen’. Een tip daaruit: ‘Pas op voor de valkuil van de dubbele bescherming!’

38 Een klas vol friemelaars / Tangle als concentratiehulpje
TEST
Monique de Mol
Niet verwonderlijk dat ieder kind een andere mening heeft over de Tangle – schakels in de vorm van grote macaroni’s die aan elkaar vastzitten en waarmee je kunt friemelen. Sommige kinderen worden er rustig van, anderen juist onrustig en prikkelbaar, omdat ze er iets mee willen. “Ik heb vaak geprobeerd er iets van te maken, maar het lukte me niet. Dat is heel irritant”.

40 Het lijkt wel ADHD / ‘Gedragsproblemen’ bij adoptiekinderen
ADOPTIE
Monique de Mol
Toen in de jaren zeventig adoptie van buitenlandse kinderen in zwang kwam, hadden de meeste mensen een idyllisch plaatje voor ogen: het kind liefdevol opvangen en een nieuwe toekomst geven. De realiteit is anders gebleken, weet Lyda Groot van de Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptieouders (LOGA). “Bij adoptie liggen hechtingsproblemen aan de basis, die vaak worden aangezien voor kenmerken van gedragsstoornissen als AD(H)D en autisme”.

44 ‘Het is geen opvoedingsprobleem’ / Nieuwste inzichten over ODD
ODD/CD
Arga Paternotte
Met een congres over nieuwe inzichten in gedragsstoornissen bij kinderen, sloot professor Walter Matthys zijn loopbaan af als behandelend kinder- en jeugdpsychiater in het Utrechts Medisch Centrum, en hoogleraar bij de universiteit aldaar. Hij hoopt er tal van misverstanden over de gedragsstoornissen mee ontzenuwd te hebben. Met zijn op het congres gelanceerde boek, ‘Gedragsstoornissen bij kinderen’, wil hij professionals een overzicht bieden van de instrumenten en procedures bij diagnose en behandeling van deze stoornis.

49 Verzekeringen
COLUMN
Natalie Boekhorst
‘Melatonine, nee, dat is er sinds dit jaar uit’

50 ‘Ik lees nu sneller en beter’ / Sprint-plus leest schoolboek voor
DYSLEXIE
Monique de Mol
De eerste poging om voorleessoftware op school in te voeren mislukte. “Ik had me niet gerealiseerd dat het scannen en bewerken van teksten zo’n tijdrovend karwei zou zijn”, vertelt adjunct-directeur en intern begeleider Joyce Moesman van de Maastrichtse basisschool Binnenstad openhartig. De tweede poging is wel succesvol. “Aan de positieve reacties van de leerlingen is te zien dat onze inspanningen de moeite waard zijn geweest”.

53 Niews uit Curaao / Zonnige uitdaging
ERVARING
Arga Paternotte
Voorzieningen voor kinderen met ADHD, dyslexie en NLD zijn er beslist minder. En de nodige zorg en schrik vanwege schoolprestaties zijn ook niet uitgebleven. Maar het heerlijke klimaat weegt daar ruimschoots tegenop. Update van de familie Vreugdenhil op Curaao.

54 ‘Bij ons wordt niet gepest’ / ‘Sta sterk’ met weerbare lichaamstaal
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Uit de praktijk van Margo Henderson uit Amsterdam. Zij is pedagoog en trainer van kinderen die worden gepest of minder weerbaar zijn. Dat zijn ook kinderen met een beperking, zoals ADHD, PDD-NOS en dyslexie. Henderson vertelt dat uit onderzoek blijkt dat 10 tot 15 procent van de kinderen op de basisschool wordt gepest, maar dat bijna 65 procent er met niemand over praat. “Scholen zeggen weleens: bij ons wordt niet gepest. Maar daar heb ik zo mijn twijfels over”.

56 Recensies van boeken
Advies vragen: ‘Teamprofessionalisering NU!’
Waardevolle ervaring: Hartsverbinding
Geen Johan meer: ‘Zit Stil! ; handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen’
Ander gedrag: ‘ADHD bij kinderen’
Prachtige vent: ‘Atypisch. Leven met Asperger in 20-1/3 hoofdstukken’
Zemelachtig: ‘Opvoedwijzer Asperger’

58 Organisator themabijeenkomsten Caroline van Bommel: ‘Ik wil het graag met anderen delen’
EEN KIJKJE IN DE REGIONALE KEUKEN
Maria van Amerongen
Toen haar 13-jarige zoon de diagnoses ADHD en later dyslexie kreeg, kende Caroline van Bommel (37) uit Strijen Balans nog niet. Toen ze er uiteindelijk via internet mee in aanraking kwam, vond ze vooral het ‘onderling uitwisselen van informatie met andere ouders heel prettig’.

59 Balans regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

62 Actief worden voor Balans?

67 Balans service

68 Colofon