Balans Magazine — Jrg. 22 (aug./sept. 2009) Nr. 7

3 Bij de les blijven
VOORWOORD
Ids Terpstra & Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staat er op de cover
– Kritisch blijven over kwaliteit zorg
– Deze keer in BalansKIDS
– Blij met BalansKIDS
– Gids voor ouders en leerkrachten
– In memoriam
– Oproep: Versterk Balans
– Als de politie op de stoep staat …
– Overzichtelijke schoolagenda
– Leer- en gedragsstoornissen en Regelhulp
– Oproep: Medicatie ADHD
– Levensloopbegeleider voor persoon met autisme
– Gesproken schoolboeken goedkoper
– Forum Sprint en Kurzweil
– Hoe gaat het nu met Rik Broer?
– Oproep: Onderzoek naar hulpverlening bij ADHD
– Leerlingenvervoer
– Gedragscode voor PGB-bureaus

9 PGB en AWBZ-zorg in natura
De gevolgen van de nieuwe indicatiecriteria.

10 Veilig in de Rekengroep / Speciale klas voor kinderen met dyscalculie
ONDERWIJS
Marisca Milikowski
Kijk nou, denk je, ze hebben een lokaal verhuurd aan een reisbureau! Is de Annie MG Schmidt-school dan zo arm? Maar nee, hier zit de nieuwste trots van Hilversum: de Rekengroep. De reisjes die op de ramen worden aangeboden – 9 dagen Dominicaanse Republiek voor EUR649-, 8 dagen Marokko voor EUR359-, – kun je hier niet kopen. Ze horen bij de klas en bij het speciale rekenwerk dat daar plaatsvindt.

14 Gebruik maken van het onderwijsrecht van je kind / Goedschiks of kwaadschiks
ONDERWIJS
Arga Paternotte
Advocaat onderwijsrecht Katinka Slump over mogelijke oplossingen voor vastgelopen schoolsituaties.

14
ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

21 Verloren figuur

COLUMN
Ginette Wieken

22 Staatssecretaris Dijksma over ouders en Passend Onderwijs / ‘Wij zijn meer van de positieve prikkels’
ONDERWIJS
Arga Paternotte en Jorien van Leeuwen
Staatssecretaris Dijksma over ouders en Passend Onderwijs.

26 Executieve functies / Hype of handvat?
WETENSCHAP
Peter Giesen
Executieve functies: een handvat om improductief gedrag aan te pakken?

28 Pestprotocol autisme voor het onderwijs / Koppelen maakt van pester een helper
AUTISME
Irene Hemels
Een methode om pesten van leerlingen met autisme te voorkomen en aan te pakken.

32 Leeskliniek behandelt zwakste lezers / Een passie voor kinderen met ernstige leesproblemen
DYSLEXIE
Monique de Mol
Leeskliniek behandelt kinderen met ernstige leesproblemen. Het doel is dat deze kinderen succes ervaren en leren hoe ze dat succes voor zichzelf kunnen organiseren.

36 Slimme leerling met ADHD niet welkom op school
BIJ ONS THUIS
Irene Hemels
“In het voortgezet onderwijs weten ze niet goed om te gaan met kinderen die net wat anders reageren.

40 Nieuwe map Wijzer Onderwijs: Aandachtstekort- en Gedragsstoornissen / “Contact met school is stille motor achter succes”
ONDERWIJS
Maria van Amerongen
Met tips en adviezen voor leerkrachten over ADHD, ODD en CD voor in de dagelijkse praktijk.

46 Studeren met psychiatrische problemen / “Ik wil gewoon anders zijn”
ONDERWIJS
Irene Hemels
Samen kijken wat hij of zij nodig heeft. Over de ervaringen van studenten met psychische problemen.

50 Boeken ADHD en ASS
RECENSIES
De wijde lucht omvatten : een verkenning van de grenzen van het brein
– Autisme en Asperger-syndroom, de stand van zaken
– Theory of Mind en de Triade van Perspectieven bij Autisme en het Syndroom van Asperger : een blik vanaf de brug
– Opvoedwijzer ADD & ADHD

52 Passend Onderwijs? Hoe eerder, hoe beter!
ERVARING
Anita Veenkerk
Nick kreeg zijn motivatie weer terug. Ervaring uit de praktijk met Passend Onderwijs.

57 Goede voornemens
COLUMN
Lucia Nassy

58 Heldenrol voor Len Grootherder op Koninginnedag 2009 / ‘Ik doe op zo’n moment wat ik moet doen’
ERVARING
Irene Hemels
De 17-jarige Len Grootherder uit Eerbeek is actief eerste hulpverlener en maakte het drama op Koninginnedag van heel dichtbij mee. Hij wil het liefst verpleegkundige worden.

62 Boeken over onderwijs
RECENSIES
– Juf, mag ik overvaren
– Onderwijs aan het jonge kind… een vak apart
– Leren doen we samen
– Zorg op zak
– Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
– Stresskids

64 Uit de praktijk van Anita Cremer / Meehelpen de puzzel in elkaar te zetten
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
“Ik kijk niet naar wat een kind niet kan, maar naar wat het wel kan.”

67 Balans regionaal

Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

75 Balans service

76 Colofon