Advies en Educatie — Jrg. 27 (november 2010) Nr. 5

Thema: PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

3
REDACTIONEEL
Dolf Janson

4 Wat vind je er zelf van? / De inbreng van jongeren bij het zorgen voor een optimale leeromgeving
THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Sandra Lousberg
Probleemjongeren blijken prima in staat om hun eigen gedrag te reflecteren. Maar ze hebben daar wel hulp bij nodig van een interviewer met een open luisterhouding, zo blijkt uit onderzoek. Niet alleen zijn de jongeren in staat om de consequenties van hun eigen gedrag te doorzien, ook kunnen zij aangeven wat ze nodig hebben met betrekking tot de didactische structuur van de school.

7 Research & Development: daar wordt iedereen blij van! / Praktijkgericht onderzoek door de landelijke pedagogische centra
THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Dolf Janson
Het Ministerie van Onderwijs hecht eraan dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden verbonden met de onderwijspraktijk. Om dat te bevorderen voeren de drie Landelijke Pedagogische Centra (kortweg LPC) APS, CPS en KPC-groep zogenaamde Research & Development (R&D)-projecten uit in het po en vo. Hierin doen zij, samen met leraren en managers van scholen, praktijkgericht onderzoek. Rachel van Vugt van APS licht toe hoe dat werkt.

10 Afstuderen en de rol van onderzoek
THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Leonie Verweij
Basisscholen hebben anno 2010 behoefte aan onderzoekende leraren. Vanwege deze vraag wordt naast de kennis en professionele houding ook een onderzoekende houding van studenten aan de lerarenopleiding verwacht. Door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van onderwijsconcepten leveren de toekomstige leraren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. Door de behoefte aan praktijkonderzoek vanuit de stagescholen hebben veel PABO’s de wijze waarop hun onderwijs wordt vormgegeven aangepast. De opleiding tot leraar basisonderwijs bestaat uit verschillende fasen. In dit artikel worden deze fasen beschreven en wordt een beeld gegeven van de rol van onderzoek gedurende het laatste jaar van de opleiding.

11 Kennis voor en door de onderwijspraktijk / Project Praktijkgericht Onderwijsonderzoek in Vlaanderen
THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Maartje van der Niet, Gijs Ory & Geertrui De Ruytter
Van februari tot eind december 2009 werd door de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een project uitgevoerd over praktijkgericht onderwijsonderzoek. Dit gebeurde op vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs. Met het project wenste de Vlor een antwoord te formuleren op de vraag hoe een onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek in Vlaanderen vorm kan krijgen.

14 Kaliber Bertha

COLUMN
Peter van Duijvenboden

15 De academische PABO: een combinatie tussen HBO en universiteit
THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Anja de Bruijn
De academische PABO is een mes dat aan twee kanten snijdt: de leraar leert een onderzoekende houding aan te nemen, en de opleiding zelf wordt intellectueel uitdagender.

17 Veranderkracht in de school

THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Jan van Iwaarden
Dit artikel geeft een beschrijving van de wijze waarop actie-onderzoek door de trainers van ‘Veranderkracht in de school’ is ingezet om de opleiding tot ‘ interne veranderaar’ tot een succes te maken. Alvorens de resultaten van het actie-onderzoek te bespreken, wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van ‘Veranderkracht in de school’. In deze opleiding gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om te weten te komen wat in een school werkt om hoge leerprestaties bij kinderen te realiseren en om te weten te komen hoe je dat kunt bereiken. Anders gezegd: hoe krijg je veranderkracht in de school.

20 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder

21 Relevante literatuur over onderwijsonderzoek
DE KEUZE
Boekbesprekingen
– ‘De leraar: professioneel leren en ontwikkelen’
– ‘De klas: homogene of heterogene samenstelling?

24 Relevante sites
DE KEUZE / THEMA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Korte aanduiding van onderstaande websites:
http://www.vlor.be/project/project-praktijkgerichtonderwijsonderzoek
http://www.onderwijsinontwikkeling.nl/
hoofdlijnenbrief SLOA 2011-2012
http://paboweb.heroku.com/themes/23-Academische-pabo
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/22/079.html
http://www.leraar24.nl/dossier/61/onderzoekendeelraad
http://www.velon.nl/kennisbank/
http://www.praktijkonderzoekindeschool.nl
http://www.trajectum.hu.nl/achtergrond/9529