Advies en Educatie — Jrg. 27 (mei 2010) Nr. 3

THEMA: GEDRAGSPROBLEMEN

3 Gedragsproblemen. Van wie?
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Gedragsproblemen en gedragsstoornissen op de basisschool
THEMA
Patricia Uuijk
Inzicht in de verschillende classificatiesystemen. In de psychologie en de psychiatrie gebruikt men daarvoor twee verschillende systemen: categorische en dimensionale.

7 Kanjertraining
THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Lotte Odijk
‘Kanjers van kinderen’

8 School Video Interactie Begeleiding
THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Marian Miessen, Erica Kroon
School Video Interactie Begeleiding is een geschikt middel om in te zetten bij gedragsproblemen in de klas. Omdat het bij SUIB gaat om zichtbaar gedrag, is het van belang verbinding te leggen tussen wat op de videobeelden zichtbaar is (het gedrag) en wat niet (motieven en drijfveren). Alleen dan kun je een blijvende verandering tot stand brengen.

10 Het project ‘Indicatiestelling in het onderwijs’
Peter BriedŽ, Jan Bijstra, Mia Nijland
Door de komst van Passend Onderwijs wordt indicatiestelling nog belangrijker. In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de ontwikkeling van een instrumentarium waarmee de onderwijszorgbehoefte van een leerling en de daarbij passende zorgzwaarte kan worden vastgesteld.

12 Schoppen en slaan
COLUMN

13 Mix Van methoden
THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Peter BriedŽ
‘De moeilijke groep’. Een aanpak die een mix is van een aantal methoden: ‘Wat werkt op school’ van Marzano, ‘Systeemdenken’ van Jutten, ‘WinWin’ van Kagan en ‘Oplossingsgericht werken’ van Cauffman.I

14 Omgaan met gedragsproblemen op school: wat is bekend uit onderzoek?
THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Wim Meijer
De Onderwijsraad publiceerde onlangs een advies en een literatuurstudie over omgaan met gedragsproblemen op school. Voor onderwijsadviseurs bevat met name de literatuurstudie een breed overzicht van wat er uit onderzoek en gesystematiseerde praktijkervaring bekend is over zorgleerlingen met gedragsproblemen.

17 Emoties in het onderwijs
Simone Doolaard
Zowel het gedrag als het leren van leerlingen wordt be“nvloed door emoties. Wondimu Ahmed heeft onderzoek gedaan naar allerlei aspecten van emoties in het onderwijs komen non-verbale uitingen overeen met de hartslag en de ervaren emotie, hangen emoties, motivatie, de inschatting van de eigen competentie, de mate waarin de taak interessant gevonden wordt en prestaties samen en wat is de rol van sociale steun?

19 De menselijke maat
THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Martijn Galje
Onderwijs is van leerkracht, ouders en leerling. Voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs, regulier, speciaal of een tussenvorm. Dat zijn de vergevorderde plannen rond Passend Onderwijs. Een van de belangrijkste kritiekpunten op de huidige gang van zaken is de constatering dat leerkrachten, leerlingen en ouders te weinig betrokken zijn bij de ontwikkelingen die lokaal en regionaal plaatsvinden.

22 Leefstijl
THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Leonie Verweij
Praktijkbeschrijving van de methode Leefstijl.

23 Kids’ Skills
DE KEUZE
Elise Luiten
Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen (4-12 jaar) worden geconfronteerd.

24 Sites
DE KEUZE – THEMA GEDRAGSPROBLEMEN
Bespreking van meerdere websites:
Regelhulp.nl
Postbus51.nl
Leraar24.nl
Mens-en-samenleving.infonu.nl
Onderwijsraad.nl

Pestweb.nl
Ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag