Advies en Educatie — Jrg. 26 (februari 2009) Nr. 1

3 Onderscheidend of bindend presteren
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 ‘Tien miljoen euro voor 2,5 procent’ / Stimuleren van excellentie en hoogbegaafdheid in het basisonderwijs
ACTUALITEIT
Greet de Boer
Met de brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma lijkt een lang gekoesterde wens realiteit te worden. Zij geeft in de brief aan de komende drie jaar tien miljoen euro te willen investeren in het stimuleren van excellentie en hoogbegaafdheid in het basisonderwijs. Het is de wens om ook voor hoogbegaafdheid leerlingen passend onderwijs te bieden in de bestaande structuur van het reguliere onderwijs in Nederland.

6 Dromen van de top / Een topsportschool in Vlaanderen
NIET TE MISSEN
Annelies van de Voorde
Velen dromen van een topsportcarrire, slechts enkelen zijn uitverkoren om deze droom waar te maken. Jaarlijks worden er 45 Vlaamse jongeren tussen 14 en 18 jaar geselecteerd om aan de topsportschool volleybal in Vilvoorde les te volgen. Daar worden ze vier jaar intensief begeleid in hun weg naar de top. De combinatie topsport en studie is zwaar. De topsportleerlingen moeten niet enkel op fysiek vlak uitmunten, ook mentaal moeten ze erg sterk uit de hoek komen.

9 Aardappelschilmachine
COLUMN
Peter van Duijvenboden

10 Onderzoek naar excellentie in het onderwijs
WETENSCHAP
Simone Doolaard
In deze rubriek draagt Simone Doolaard onderzoek aan dat van belang is voor het onderwijsveld. Hoewel talentontwikkeling, excellentie, begaafdheid in en buiten het onderwijs de afgelopen twintig jaar meer aandacht krijgt dan ooit, blijft de hoeveelheid (wetenschappelijk) onderzoek gering. Zeker rond het rendement van verschillende interventies in het onderwijs op presentaties en het functioneren van leerlingen is nog weinig onderzoek beschikbaar. Onderzoek in het kader van het Onderwijsbewijs moet daar in de Nederlandse context binnen enkele jaren enig zicht op geven. Onderzoekers hebben zich de afgelopen jaren wel bezig gehouden met vragen rond de defini‘ring, de omvang en de problemen van talentvolle kinderen en met het in kaart brengen van in de praktijk voorkomende signaleringsmethoden en interventies.


12 Hoogbegaafdheid: al toe aan inclusie? / De spagaat tussen profileren en integreren
HET IDEE
Dolf Janson
‘Hoogbegaafdheid’ mag eindelijk. Er is stimulerend beleid vanuit de Rijksoverheid, studiedagen over begaafdheid zijn zwaar overtekend. Steeds meer scholen maken op een of andere manier werk van onderwijs aan hun begaafde leerlingen, sommige werken actief mee aan het oprichten van Leonardoscholen, als fulltime voorziening voor hoogbegaafde leerlingen. Tegelijk werken diezelfde basisscholen aan passend onderwijs, waarin inclusief denken uitgangspunt is. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

15 Op je tenen lopen
PRAKTIJK
Ruud Gorter
De Willem de Zwijgerschool staat in de wijk Belgisch Park. Het is een welgestelde buurt. De ambitieuze plannen van de school brengen extra kosten met zich mee, daarom wordt de vrijwillige ouderbijdrage met 500 procent verhoogd en gaat van EUR 50,- naar EUR 250,-. Ouders zijn graag bereid de plannen financieel te ondersteunen. De school is een zogenaamde ŽŽnpitter. Alle groepen hebben een parallelklas. In iedere groep zitten standaard 26 leerlingen. Er heerst een prettige sfeer.

17 DE STELLING
‘Ons onderwijs staat de ontwikkeling van toptalent in de weg.’

18 EDventure slim in netwerken
NETWERKEN
Jan Kuipers
Hoogbegaafdheid is een ‘hot’ onderwerp, zeker nu het Rijk de aandacht voor talentontwikkeling speerpunt van beleid heeft gemaakt. Scholen zijn zich in toenemende mate bewust van het feit dat de aandacht voor deze leerlingen geen luxe maar noodzaak is en vragen om deskundige begeleiding. Welke rol speelt EDventure en hoe kunnen netwerken hierin een stimulans zijn?

19 Het CLB en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen
LEERLING EN ZORG
Tom Walgraeve
CLB’s zijn centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen. Vanuit een concrete vraag hoe een leerling thuis en op school beter begeleid kan worden, onderneemt een CLB-team een aantal stappen. CLB-interventies kunnen gericht zijn op de leerling zelf, of op de actoren rond de leerling thuis en op school. Vanuit deze ervaringen kan het CLB-team ook met de school verbeterprojecten opzetten, waarbij de school (en het CLB) in de toekomst sterker worden in de omgang met onderwijsnoden van hoogbegaafde leerlingen.

21 Websites
DE KEUZE
Bespreking van meerdere websites:
www.beterweters.nl
www.ru.nl/socialewetenschappen/cbo
www.dejongsteakademie.nl
www.koepelhb.nl
www.infohoogbegaafd.nl/hbpo.


22 Conferenties
DE KEUZE
Informatie over congressen en de congresladder.

23 Eleonoor van Gerven: Slim beleid : keuzes en consequenties bij beleid voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
DE KEUZE
Wim Meijer
Boekbespreking