Advies en Educatie — Jrg. 25 (juni 2008) Nr. 2


3 Nieuw jasje
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

6 Successen organiseren
NIET TE MISSEN
Dolf Janson
Werk maken van passend onderwijs moet leiden tot regionale samenwerking. De basis voor die samenwerking moet vooral worden gevonden in het primaire proces van de deelnemende scholen. Vanuit de wetenschap is er inmiddels wel het een en ander bekend over hoe we in die scholen successen voor leraren en leerlingen kunnen organiseren


12 De stropdas
Kete Kervezee
Kete Kervezee is per 1 maart aangetreden als de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte PO-raad.

19 Zorgkwaliteit in het onderwijs
LEERLING EN ZORG
Wim Meijer
Zorg voor leerlingen is een kerntaak van basisonderwijs. Maar onderwijszorgtaken worden vaker in verband gebracht met het werk van (externe) deskundigen dan met dat van leerkrachten. Daarmee versmalt men de leerkrachtbijdrage ten onrechte tot ‘overleg voeren met anderen’.


En verder..

4 Leerklimaat
ACTUALITEIT
Jan-Jos Janssen
De inschatting van leerkrachten en schoolleiders hoe zij op school kunnen leren

9 Hindermacht
COLUMN
Peter van Duijvenboden

10 Explosieve groei brede scholen
WETENSCHAP
Simone Doolaard

11 Meer varianten in VVE
WETENSCHAP
Simone Doolaard

15 DE STELLING
‘Voortaan mag een onderwijsverbetering of -vernieuwing alleen maar worden ingevoerd indien uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat die aanpak werkt; experimenteren wordt alleen onder strenge onderzoekseisen toegestaan’
Oneens! Mee eens!

16 Succesvolle schoolontwikkeling
PRAKTIJK
Nanne Osinga
Onderwijskundig en transformatief leiderschap is een must!

21 Leiderschap in een cultuur van verandering – Michael Fullan (2007)
DE KEUZE
Wim Meijer
Boekbespreking

22 Kennismaken met VELON
DE KEUZE
Margreet Bos
Congresbespreking

23 Themanummer Caleidoscoop, maart-april 2008
DE KEUZE
Erik Vercammen
Tijdschriftbespreking