Van twaalf tot achttien — Jrg. 27 (maart 2017) nr. 3

…ar je collega’s goed in zijn en deel wat je hebt geleerd’ Carolien Nout 30 Vanmoetivatienaar motivatie Lisette Hornstra, Desiree Weijers, Ineke van der Veen en Thea Peetsma 34 ‘Verbind wat er al gebeurt en wees creatief’ Woudt-Mittendorff 40 Experimenteren met personaliseren in de digitale proeftuin Lotte Dondorp 42 ‘Normale en niet-normale kinderen? Hou toch op…’ Ivo Mijland’ Ingezonden 44 Smartphoneverbod op scholen is niet meer van deze tij…