Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (december 2021) nr. 4

…s dan de overige leerlingen. Dit geldt meer voor begrijpend lezen dan voor rekenen. Er is nog geen sprake van een afname van dit verschil. Wel voelen de meeste leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich goed geholpen op hun school en sommige leerlingen rapporteren ook een positief effect op hun leerprestaties. Een verandering in de tijd is dat de aard van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen verschuift, net als de zwaarte Meting van bu…

Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 60 ( oktober 2021) nr. 5

…end onderzoek naar de invloed van School-Wide Positive Behavior Support op Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen in Nederlandse basisscholen Monique J.M. Nelen, William M. van der Veld, Anita M. Blonk, Eddie Denessen & Ron H.J. Scholte School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het creëren van een veilige leeromgeving. Onderzoek toont aan dat door een betrouwbare invoering van SWPBS gedragsproblemen af…

KADER — Jrg. 27 (oktober 2021) nr. 2

…eek verleidt tot lezen en daarmee breng je het leesniveau in de klas omhoog. Maar wat is er voor nodig om de ideale schoolbieb op te starten? Iedere maand 04 Actueel Word jij de nieuwe AVS-bestuursvoorzitter? 7 07 Zo kan het ook Perfect leren rekenen 25 Illustratie Djanko 26 AVS Academie Leergang Teamflow 33 Politieke column Gert-Jan Segers, ChristenUnie 38 Voor jou 40 Buiten de kaders Duitse les voor groep 5 en 6 in de grensregio 48 Van de AVS 50…

Volgens Bartjens — Jrg. 41 (september 2021) nr. 1

…en uitdagend gesprek : Samen met kinderen generaliseren en voorspellen 30 Handig en schattend rekenen in EDI-perspectief 36 Onderwijskunde en vakdidactiek, versterking of spanningsveld? En verder En verder 07 Groetjes van groep 4 Hoofrekenen 12 Volgens het boekje Gefundeerd hoofdrekenen 17 Van de voorzitter Nieuws uit de vereniging 18 De draad van Ariadne Wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar 33 Bewijs uit het gerijmde 38 Volgens Bartjens Ontwi…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 106 (september 2021) nr. 1

…emen op te lossen. Wat is creatief denken en hoe kunnen leerlingen dit bij rekenen ontwikkelen? 18 Hoe help je een kind met dyscalculie? Hans van Luit Leerlingen met dyscalculie of een ernstig reken-wiskundeprobleem komen er niet zelf achter dat in het rekenen sprake is van eenduidige afspraken en regels. Zij hebben meer en andere instructie en oefening nodig dan de andere leerlingen in de klas. 32 Het belang van automatiseren Anne van Hoogmoed en…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 49 (september 2021) nr. 1

…op leren in groep 3 blijft het onderwijs betekenisvol. Lezen, schrijven en rekenen-wiskunde worden daarbij zinvolle en effectieve activiteiten voor leerlingen én hun leerkrachten. 32 Kring- en bijschrijfgesprekken Lucie Visch Leerkrachten in de onderbouw hebben veel ervaring met kringgesprekken. In de weekendkring kunnen kinderen vertellen over hun weekend, in andere typen kringgesprek kan het gaan om kennis controleren, samen plannen maken, ervar…

OnderWijsTijd — Jrg. 1 (augustus 2021) nr. 3

…leren van schoolse vaardigheden als lezen, spellen (foutloos schrijven) en rekenen is dat ze deel gaan uitmaken van wat we kunnen benoemen als het repertoire aan kennis en vaardigheden. De beoogde kwaliteit daarvan is dat ze altijd en overal min of meer onbewust zijn toe te passen. We lezen en rekenen elke dag heel wat af. De hoeveelheid letters en cijfers die we dagelijks zien en koppelen aan een betekenis, is immens. We ordenen de wereld om ons…

Praxisbulletin — Jrg. 38 (mei 2021) nr. 9

…chapsraad 36 Lekker lezen | boekenrubriek 39 Zeven tips | zeven wereldwonderen MEER 04 Zien & doen | nieuws, tips en weetjes 20 Aan de slag | rekenen met de jas aan 40 Lied | Er zit iets in mijn oren…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (mei 2021) nr. 9

06 Veelzijdig rekenen met prentenboeken Rob van Bree en Hanneke van Bree Prentenboeken verdienen een plaats in het rekenonderwijs. Ze bieden namelijk vaak aantrekkelijke contexten waarbinnen kinderen vol overgave kunnen werken aan het bereiken van tal van rekendoelen. Met prentenboeken kun je veelzijdig rekenen. 12 Aandacht voor taal, invloed op gedrag Trees Das en Sonja van der Lee- van Broekhoven De manier waarop taal zich ontwikkelt bij een ki…

Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 29 (april 2021) nr. 2

…de gevolgen van de diagnose en de rol van het onderwijs 14 Onderzoek: hoe rekenen Nederlandse basisschoolleerlingen nu echt? 18 Rekenangst: je kan er wat tegen doen! 22 Diversiteitscompetentie: professioneel omgaan met verschillen 26 Het Wereldspel. Bouwen aan inzicht in de binnenwereld van een leerling 32 Mee in de wereld van NT2 RT. Deel 1 : de start! 36 Eigen praktijk. Ondersteunen bij verlieservaringen Rubrieken 29 Gastcolumn |Dr. Joyce Gubbe…

Volgens Bartjens — Jrg. 40 (maart 2021) nr. 4

…termineren 23 Anders kijken naar basisvaardigheden Kees Hoogland Van leren rekenen naar gecijferde burgertjes 28 Rekenbegaafde leerlingen naar een hoger niveau Greetje van Dijk en Anneke van Gool Verrijkingsprojecten voor rekenbegaafde leerlingen 32 Noodgedwongen thuis leren rekenen Remco Feskens en Jos Keuning 34 Op Rekenreis! Vincent Jonker Veel plezier tijdens de Grote Rekendag 2021! En verder 09 Bewijs uit het gerijmde Jaap van Lakerveld Boven…

TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 11 (maart 2021) nr. 2

…uatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van minister Slob. 38 Achtergrond: Grip op het behalen van schooleigen doelen Als je als IB’er kennis hebt van de referentieniveaus, heb je meer grip op de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Je kunt er dan op sturen dat jouw leerlingen op het goede niveau naar het vo uitstromen. Rubrieken 04 IB’er van het jaar 08 Nieuws gemist 17 Column 18 Checklist 19 Media 22 Infographic 2…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (maart 2021) nr. 7

…moment aangrijpen om eens lekker een rondje te gaan rennen. Muziek is beweging en iedereen beweegt van nature anders. Hoe kun je muziek bij bewegen inzetten? 32 Bewegend leren in groep 3 Laura Mos ‘Jongens en meisjes, pak je gymschoenen, we gaan rekenen.’ Van deze opdracht staan de kinderen van onze groepen 3 niet raar te kijken. Bewegend leren doen we namelijk de hele week door! Rubrieken 10 Social 11 Column 17 Aan de slag! 22 Kinderboeken 25 Lez…

Volgens Bartjens — Jrg. 40 (januari 2021) nr. 3

…iskunde in tijden van Covid-19 En verder 12 Zeker weten Kees Hoogland Goed rekenen 14 Groetjes uit groep 4 Lia van Diem Goed rekenen 18 De draad van Ariadne Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Annette Markusse, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muurling, Marike Verschoor, Pauline van Vliet & Cathe Notten Illustraties: Nina Lathouwers Wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar 25 Bewijs uit het gerijmde Jaap van Lakerveld Nog lang niet uitgeteld 29 Kleine ki…

COS — Jrg. 38 (januari/februari 2021) nr. 4

…e interactieve schoolplaat van Fruit op Tafel: fris en fruitig oefenen met rekenen. Kinderen kunnen zelfstandig door de plaat heen en weer bewegen, de vrolijke fruitvideo’s bekijken en oefenen met plus- en minsommen en de tafels tot 10. Ook handig voor thuis! 06 Amazon: 29 miljoen mensen tegen 2025 wereldwijd gratis getraind in cloud computing-vaardigheden Al jaren praten bedrijfs- en regeringsleiders over hoe we kunnen samenwerken om de technisch…

Praxisbulletin — Jrg. 38 ( januari 2021) nr. 5

ARTIKELEN 06 Een basis om op te bouwen : rekenen in groep 1 en 2 14 IJskoude proefjes : winterse experimenten 17 Onderwijs op afstand? : wat hebben we ervan geleerd? 22 Rouw in de klas : praktische tips 29 Ontdek je wereld : drawing the future RUBRIEKEN 13 Uit de praktijk | een studiedag met leeropbrengst 26 Kennisupdate | onderzoeksresultaten 32 Poëzie-inspiratie | Vrijdag 35 Even bellen met | een MR-lid 36 Lekker lezen | boekenrubriek 39 Acht t…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (december 2020) nr. 4

…t dit bij aan de kwaliteit van het onderwijs en waar start je als team? 12 Rekenen met concrete materialen Agnes van Doesburg, Sia van Schie, Inge de Rooij Steeds meer leerkrachten in het rekenonderwijs werken met de ijsbergtheorie (Boswinkel & Moerlands, 2003) of volgens het handelingsmodel (Van Groenestijn, Borghouts, & Jansen, 2011), waarin concrete materialen een belangrijke rol spelen. Waarom doen we wat we doen? 18 Effectief voorbereidend sc…

Volgens Bartjens — Jrg. 40 (december 2020) nr. 2

…tale middelen 30 Groep 3 in zes hoeken Een aanzet tot een doorlopende lijn rekenen in hoeken Henk Logtenberg en Martine van Schaik 33 Reken-wiskundeonderwijs tijdens Corona COVID-19: de scholen op slot Jelle Brandsma, Femke Keers en Loek Spitz En verder 08 Groetjes uit groep 4 Goed rekenen Lia van Diem 18 De draad van Ariadne Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muurling, Marike Verschoor, Pauline van Vliet & Cathe Notten…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (juni 2020) nr. 10

…deren en meetkunde Lisanne Quinten In 2019 heeft SLO de aanbodsdoelen voor rekenen-wiskunde van het jonge kind herzien. Deze bestaan uit zes domeinen, waaronder ‘meten en meetkunde’. Waar het bij meten vooral gaat om de getalsmatige kant van het meten van een eigenschap (lengte, oppervlakte), heeft meetkundeonderwijs als belangrijkste doel het voorstellingsvermogen en het ruimtelijk redeneren te ontwikkelen (Oonk et al., 2014). Hoe kun je dit vorm…

Praxisbulletin — Jrg. 37 (juni 2020) nr. 10

ARTIKELEN 06 Het nut van kolomsgewijs rekenen : een belangrijke fase tussen hoofdrekenen en cijferen 14 Schrijfopdrachten : verhalen leren schrijven 17 Creatief : bijzondere gezichten maken 22 De fotomusical : dramaopdrachten voor een terugblik op de week 29 Spelen in de spelhoek : samen met de kinderen themahoeken inrichten RUBRIEKEN 13 Uit de praktijk | gym: vier op een rij 26 Kinderen testen | de letterspelmat 32 Museuminspiratie | museum van…

Zone — Jrg. 19 (juni 2020) nr. 2

…behorende kennis en vaardigheden aan de orde. Praten, lezen en schrijven, rekenen en wiskunde. Dingen maken kan overal en kan over alles gaan! Je hoeft je alleen maar te verbazen Interview met Jan van Schaik. Hij is een beeldend kunstenaar die inmiddels 51 tuinen heeft gemaakt, voor scholen en kinderdagverblijven. Er is zoveel te doen Bernadette Krol en Jeannette van Boordt vertellen over hun ervaringen met de gezamenlijke natuurspeelplaats, hun…

Volgens Bartjens — Jrg. 39 (mei 2020) nr. 5

…nog niet op weet 14 Meetkundig kijken Frans van Galen en Annette Markusse Rekenen-wiskunde buiten de school 28 Hoe ontwerp je rijke rekenvragen? Anneke Noteboom en Kris Verbeeck Een professionaliseringsinstrument voor het rekenonderwijs 22 Toekomstmakers Ronald Keijzer, Petra Farber, Annet Voskuil, Anna Hotze Leerlingen als ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs 32 Rekentafels en jongleren Chris Hazelebach Digitale lessenreeks (ook voor thuis)…

De Nieuwe Leraar — Jrg. 6 (mei 2020) nr. 2

…in de praktijk? En verder.. 10 Maarten Stuifbergen: een brief aan alle ouders 15 Coronacrisis: grote gevolgen voor kwetsbare leerlingen 26 Henk Logtenberg: rekenen voorbij de anderhalve meter 28 Exova: school = thuis = school                …

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (mei 2020) nr. 9

…vijftien jaar is het aandeel hoogpresterende leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde kleiner geworden. Hoe doorbreken we deze dalende trend? Welke aanpassingen in het reken- en wiskundeonderwijs zijn daarvoor nodig? 18 Wat als een kind niet praat? Eustache Sollman Iedereen kent ze wel, de stille leerling die niet zoveel durft of van zich laat horen. Kan het selectief mutisme zijn? Hoe ga je hiermee om binnen je klas? Wat kun je doen in j…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (april 2020) nr. 8

…uden van het rekenwiskunde domein verder te verkennen. Leeropbrengsten van rekenen en wiskunde gaan immers verder dan alleen technische beheersing (Fijma & Vink, 2003). eigen speelwereld creëren : bewogen verhalen Brechje Verhelle en Marga van Gijn Kinderen maken verhalen als ze spelen met bouwmaterialen en loose parts. Deze materialen nodigen uit tot transformatie en zorgen ervoor dat ze een eigen speelwereld kunnen creëren. Tijdens het spel neme…

Volgens Bartjens — Jrg. 39 (maart 2020) nr. 4

…e – Lerarentekort Jaap van Lakerveld 10 Volgens Bartjens heeft iets gezien Rekenen met hartjes (van Cora Hansen) 18 De draad van Ariadne Wiskunde voor kinderen van 4-12 jaar Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muurling, Maike Den Houting, Marike Verschoor, Pauline van Vliet, Suzanne Sjoers en Cathe Notten 26 Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs Kees Hoogland 35 Volgens Bartjens – Ontwikkeling e…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (februari 2020) nr. 6

…eerkracht Johan Theil Er wordt tegenwoordig wel eens gedacht: wie goed kan rekenen, kan het iemand anders ook wel leren. Zeker in een tijd waarin onbevoegde leerkrachten voor de klas mogen staan, rijst de vraag of dat terecht is. Maar waar bestaat het ambacht van de rekenleerkracht dan precies uit? 12 Hoe help je sterke lezers? Elleke Snippe, Ina Cijvat, Dortie Mijs Sterke lezers zijn er op iedere school. Leren we deze leerlingen ook echt de vaard…

Volgens Bartjens — Jrg. 39 (januari 2020) nr. 3

…tenboeken met rekeninhoud 12 Zeker weten? Kees Hoogland Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde 14 In gesprek met Emma Maarten Müller Reken- en wiskunde denk- en werkwijzen in de rekenles 18 De draad van Ariadne Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Corinne Harten, Geeke Bruin-Muurling, Maike Den Houting, Marike Verschoor, Pauline van Vliet, Suzanne Sjoers en Cathe Notten Wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar 22 Wat betekent x? Johan Theil Begrip van v…

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >