Kader Primair AVS — Jrg. 22 (december 2016) nr. 4

…ransformatie. Van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd; een ondersteunende en faciliterende taak. Wat kunnen we daarvan leren voor het erijken en moderniseren van ons eigen curriculum? Iedere maand: 07 Illustratie Djanko 20 Zo kan het ook! Good practice Kleine school groeit door positief leerklimaat en intensieve marketing. 21 Passend ondrewijs Allemaal ib’er 29 Politieke column Michel Rog (CDA) 30 Van de AVS 32 AVS Centrum Educatie…

De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (juni 2016) nr. 2

…. Met name in de IT-sector, maar ook in het bank- en verzekeringswezen, de communicatie– en marketingsector scrummen wereldwijd bedrijven met succes. Ellen Reehorst en Jan van Rossem ontwikkelden met Scrum@school een variant die in verschillende onderwijssectoren wordt toegepast. 15 Meer meemaken in de klas Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin Het onderscheid tussen het wat en het hoe van het onderwijs, destijds geïntroduceerd door de commissie-D…

SpeZiaal — Jrg. 6 (november 2011) Nr. 3

…op het terrein van rekenen/wiskunde. De cošrdinator zal vooral dienende en ondersteunende rollen uitoefenen.14 LuciferdoosjesCOLUMNPeter Boer15 Rekenonderwijs verbetert door kaders en toetsenBELEIDIn het regeerakkoord van het kabinet Rutte beslaat onderwijs maar een klein deel. Er wordt gezegd dat de basis op orde moet zijn en de lat omhoog moet. En de kerntaak van basisscholen ligt bij taal en rekenen. Maar rekenen komt na die ene zin over de ker…

Kader Primair Avs — Jrg. 14 (januari 2009) nr. 5

…r onderwijs moest ook de horizontale verantwoording een impuls geven: meer communicatie met de omgeving van de school. Het lijkt er echter op dat dat doel nog niet helemaal uit de verf is gekomen. Degenen die er wel werk van hebben gemaakt zien vooral veel kansen, mits de school het verslag niet tot een archiefstuk laat versloffen. “Je kunt per jaar kijken welke partijen je gericht aanschrijft.” 20 `Wij zijn voortdurend in dialoog´ Scholen profile…

Praxis Bulletin — Jrg. 24 (november 2006) Nr. 3

…n nieuwbouwwijk.22 Couscous en marsepeinOUDERPARTICIPATIE & INTERCULTURELE COMMUNICATIE (team)Carola EijsenringOver de hobbels die te nemen zijn bij interculturele communicatie. Met praktijkvoorbeeld en actiepunten.27 Kwaliteit als doelKWALITEITSZORG (team)Hans de BrouwerAandachtspunten voor het stapsgewijs verbeteren van de kwaliteit van uw onderwijs en uw school. Over integrale kwaliteitszorg in de dagelijkse onderwijspraktijk.32 Sinterklaas…, w…