Zone — Jrg. 9 (maart 2010) Nr. 1

2 Werkhoek
WERKHOEK

3 “Het echte leren gebeurt binnen de vier muren van de school”
FORUM
Reactie op de uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

4 Zorgen voor de wereld / Natuur- en milieueducatie vanuit ontwikkelingsgericht perspectief

THEORIE EN PRAKTIJK
Bert van Oers
In dit nummer richten we de schijnwerpers op natuur- en milieueducatie. Hoe geef je dit vorm binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs? In verschillende artikelen proberen we hier een antwoord op te vinden. In dit eerste artikel beschrijft Bert van Oers het belang van de deelname van kinderen aan deze betekenisvolle zorgactiviteiten.

9 NME op een dorpsschool, natuurlijk het hele jaar rond!
BELEID
Femke Steegstra
Op basisschool Albronda in Kiel-Windeweer is natuur- en milieueducatie geen apart schoolvak, maar ge•ntegreerd in de dagelijkse praktijk. Femke Steegstra laat zien hoe haar school dit vormgeeft, het hele jaar rond. In dit artikel staat een deel van de NME-kalender, op de Zone website vindt u de volledige kalender.

10 De tuin als inspiratiebron, het hele jaar door
THEORIE EN PRAKTIJK
Willeke Westerlaken
Na een klacht over een kaal stuk grond gaan de kinderen van groep 1-2 van De Schakel in Nieuw Lekkerland aan de slag. Ze maken plannen om een tuin in te richten, kopen planten en beplanten de grond. Ook daarna blijven de kinderen actief in hun tuin. Leerkracht Willeke Westerlaken vertelt.

12 Gouden momenten op de Goudse pabo
WERK IN UITVOERING
Willemieke de Jong
In het derde pabo-jaar bij de specialisatie jongere kind, staat op hogeschool Driestar Educatief gedurende drie perioden Ontwikkelingsgericht Onderwijs centraal. Hoe pakken de docenten van Driestar Educatief deze periodes aan?

15 Natuurlijke leeromgeving geeft ruimte aan onderwijs
SCHUURPAPIER
Sophie Sliepen
In gesprekken en vakliteratuur over leren en leerprocessen lijkt het vooral te gaan over de ‘wat’ en ‘hoe’ vragen. In ontwikkelingsgerichte en ervaringsgerichte scholen wordt deze vraag nog het meeste gesteld.

16 Permacultuur en schoolpleinen
WERK IN UITVOERING
Kees Geljon
Waar begin je als je aandacht aan natuur en milieu wilt besteden? Kees Geljon laat zien dat het schoolplein tal van mogelijkheden biedt. Hij gaat hierbij uit van permacultuur, dat op duurzaamheid gerichte samenwerking tussen mens en zijn omliggende natuur tot doel heeft. Je kunt klein beginnen…

19 Spel en taal begeleiden in Startblokken met de vijf didactische impulsen
WERK IN UITVOERING
Isabelle Vingerhoets
In de boeken van de OGO-reeks en in Zone wordt vaak gesproken over de vijf didactische impulsen. Wat zijn die impulsen precies en hoe zien ze eruit in een peuter- of kleutergroep? Isabelle Vingerhoets laat zien hoe de leidster of leerkracht verschillende impulsen binnen een activiteit kan inzetten.

22 Van onkruid tot ontdektuin
WERK IN UITVOERING
Eva Kaptein
Basisscholen De Achthoek en de Piet Hein in Amsterdam hebben samen een ontdektuin ingericht. De kinderen onderhouden de tuin. Eva Kaptein vroeg aan Martijn Weesing, leerkracht en natuur- en milieucošrdinator van De Achthoek, hoe de ontdektuin is ontstaan en over de activiteiten die leerkrachten en kinderen er ondernemen.

24 Worteltjes groeien niet in plastic zakjes bij de supermarkt… / Samen een speelomgeving cre‘ren

WERK IN UITVOERING
Janke Wagenaar
Na een prachtig nieuw schoolgebouw willen de kinderen en leerkrachten van OBS De Hobbitstee in Leerdam ook een mooie en uitdagende speelomgeving. Directeur Janke Wagenaar beschrijft hoe de school met hulp van anderen verschillende plekken heeft ingericht waar kinderen kunnen spelen.

26 Buiten leren
BOEKSIGNALERING
Hermien de Waard
– Vlinder, vlinder door Petr Hor‡ček
– Insecten, knappe architecten door Anne Mšller
– Ga buiten spelen! Op avontuur in de natuur door Fiona Danks en Jo Schofield

27 Slakje
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Eva Kaptein

28 Kriebelbeestjes / Een taalrijk onderzoeksthema in groep 3
WERK IN UITVOERING
Wil Dirks-van Nus

30 Julianaschool: eerste Fairtrade School van Nederland
COMPLIMENTEN

31 Zorgen, dat ligt voor de hand…
WERK IN UITVOERING
Janneke Hagenaar
Peuters steken hun handen uit de mouwen, ze zorgen voor dieren en werken in de natuur. Echte activiteiten zijn vaak heel dichtbij, laat je oog er maar eens op vallen.

32 Agenda