Zone — Jrg. 9 (juni 2011) Nr. 2

2 Publicaties
WERKHOEK
– Schatgraven op de maan. Kleuters zijn onderzoekers
– Het leven beschouwen
– Van ‘snuffelen’ naar ‘buffelen’
– Spelen in de bovenbouw, onderzoeken in de onderbouw
– Spelen en leren. Van onderbouw naar bovenbouw

3 De uitslag van de vorige stelling en een nieuwe stelling.

FORUM
De vorige stelling: ‘Flexibel omgaan met de rekenmethode zorgt voor slechte Citoscores’. De nieuwe stelling is : ‘Vernieuwing moet van binnenuit en van onderop komen’.

4 Spelen in de bovenbouw, onderzoeken in de onderbouw
THEORIE EN PRAKTIJK
Chiel van der Veen
Scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs maken vaak een onderscheid in het karakter en aard van de activiteiten in de onderbouw en de bovenbouw. In de onderbouw richten leerkrachten activiteiten in op basis van thematisch rollenspel; in de bovenbouw krijgen de activiteiten een meer onderzoeksmatig karakter. In dit artikel laat Chiel van der Veen zien dat spel niet exclusief toebehoort aan de onderbouw en onderzoek niet exclusief aan de bovenbouw. Spel en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

8
Schatgraven op de maan. Kleuters zijn onderzoekers
THEORIE EN PRAKTIJK
Willeke Westerlaken
Kleuters die onderzoek doen? Kunnen ze dat wel? Willeke Westerlaken, leerkracht groep 1-2, beschrijft in dit artikel hoe vanuit spel en nieuwsgierige vragen naar de maan de kinderen op onderzoek uitgaan. De kennis die ze opdoen is groot en zorgt voor nieuwe impulsen in hun rollenspel.

11 De stem van de kinderen pluk je niet van internet!
SCHUURPAPIER
Marjolein Busser

11 Beginnen doe je samen
COMPLIMENTEN

12 ‘Mogen we nog even oefenen, juf?’ Rollenspel in de bovenbouw
THEORIE EN PRAKTIJK
Kirsten Roosenbrand
In het artikel ‘Spelen in de bovenvouw, onderzoeken in de onderbouw’ in deze Zone laat Chiel van der Veen zien dat spel en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Leerlingen doen onderzoek om maatschappelijke praktijken te verkennen en te sturen; zij spelen om in die praktijken op een veilige manier te oefenen en zich in te leven in verschillende rollen. Kirsten Roosenbrand beschrijft in dit artikel een praktijk uit haar groep 5 van basisschool De Avonturijn. De kinderen maken samen een film over de schepping. Onderzoek en rollenspel worden in de praktijk van een filmset gecombineerd..

15 Het leven beschouwen
WERK IN UITVOERING
Fieke Bijnagte
Hoe kijk je naar de wereld om je heen, hoe be•nvloeden anderen jouw kijk op die wereld? Daar kun je veel gesprekken over voeren, maar beter nog: daar moet je mee aan het werk gaan in de wereld om je heen. Het netwerk ‘OGO en levensbeschouwing’ van de OGO-Academie verkent de combinatie Ontwikkelingsgericht Onderwijs en levensbeschouwing. Fieke Bijnagte doet verslag van deze zoektocht.

18 Onderwijs in tijden van onzekerheid
BERICHTEN
Marte Barends
Lezing Wim Wardekker op de OGO-conferentie van 16 maart 2011.

19 Spelen en leren. Van onderbouw naar bovenbouw
BERICHTEN
Levineke van der Meer
Lezing Bert van Oers op de OGO-conferentie van 16 maart 2011.

20 Op reis zonder leesmethode
WERK IN UITVOERING
Marjolein van der Baan
Hoe
zien de eerste twee thema’s in groep 3 eruit als je voor het eerst, zonder de leesmethode van dag tot dag te volgen, je onderwijs inricht? Welke methode zet je in, waar moet je op letten en wat zijn de resultaten bij leerlingen en bij de leerkracht? Marjolein van der Baan, leerkracht van groep 3 van de Schilderschool in Oegstgeest, doet verslag van haar proces.

23 Aedonimica…? Erica…? Aerodynamica!
WERK IN UITVOERING
Heleen Vorstermans & Gemmie Derksen
Heleen Vorstermans, startende OGO-leerkracht in een groep 5-6 is bezig met een zoektocht: Hoe kan ik Ontwikkelingsgericht Onderwijs vormgeven in de dagelijkse praktijk? Voortdurend stelt ze zich de vraag: is dit wel betekenisvol? Leuk, leuk… moet alles maar leuk zijn? Welke eisen mag ik stellen? En hoe plaats ik taal- en rekendoelen in een thema? In dit artikel het verhaal van deze zoektocht naar het goede thema, waarbinnen leerlingen doelgericht en betekenisvol bezig zijn.

26 Van ‘snuffelen’ naar ‘buffelen’
BELEID
Tonny Bruin & HŽlne Steijn
Hoe maak je schoolontwikkeling tot een proces waar leerkrachten aan willen meedoen?

28 De kleine olifant is jarig
WERK IN UITVOERING
Jose Verhoeve
Een simpele vraag: ‘Waar ga je naartoe, Eline?’ van een betrokken pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er een uitgebreide spelsituatie ontstaat.

30 Ik ben een beetje niet zo lekker
BOEKSIGNALERING
Gerlanda van de Vendel & Kimberly van Gemonden
Over de boekjes ‘Je lichaam’ en ‘Aan tafel’.

31 Informatief en lekker om te lezen

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Bianca Oterdoom & NikŽ Admiraal

32 Agenda