Zone — Jrg. 9 (juni 2010) Nr. 2

2 Werkhoek
WERKHOEK

3 ‘Aan ’t werk! Weg met de werkgroepen in de school’
FORUM
Reactie op de uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

4 De leerkracht op onderzoek

THEORIE EN PRAKTIJK
Monique Volman
Onderzoek is een ‘buzz word’ in onderwijsland. Niet lang geleden waren leerkrachten nog vooral object van onderzoek. Nu wordt er veel heil verwacht van onderzoek door leerkrachten zelf en is een ‘onderzoekende houding’ voor leerkrachten een beroepsvereiste. Onderzoek doen wordt gezien als een goede aanpak voor professionalisering, als een oplossing voor de kloof tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk, en als een manier om aan schoolontwikkeling en kwaliteitszorg te werken. In de lerarenopleiding speelt onderzoek een steeds grotere rol en in allerlei projecten krijgen leerkrachten tijd voor het doen van onderzoek. wat betekent de hype rond de ‘onderzoekende leerkracht’ voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

7 Professor Jaques Carpay
IN MEMORIAM
Bert van Oers

8 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
THEORIE EN PRAKTIJK
Tina van der Linden
In het artikel van Monique Volman ‘De leerkracht op onderzoek’ wordt duidelijk dat een open, kritische en nieuwsgierige houding van leerkrachten de basis vormt om in je eigen onderwijspraktijk op onderzoek uit te gaan. Tina van der Linden laat in dit artikel beeldend zien op welke wijze zij haar onderwijs ontwerpt en vormgeeft vanuit vragen die bij haar opkomen. Dit lukt haar goed omdat zij steeds heel precies kijkt naar de kleuters in haar groep en vervolgens interventies toepast om een beter beeld te krijgen van de vorderingen die haar kleuters maken in het onderzoeken van hun speelplaats.

11 Thuis in OGO
SCHUURPAPIER
Twee ouders
Wij zijn beiden behoorlijk thuis in Ontwikkelingsgericht Onderwijs, maar zijn wij thuis nou bezig met ontwikkelingsgericht opvoeden?

12 Ouders betrekken bij het onderwijs: samen leren
WERK IN UITVOERING
Willeke Westerlaken
Als leerkracht van groep 1-2 op basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland maakte Willeke Westerlaken in 2004 in haar groep een voorzichtige start met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Vanaf het begin wil zij ouders betrekken bij haar professionele ontwikkeling. Dit doet ze door ouders inzicht te geven in de motieven voor de werkwijze in de klas, hen in te schakelen als experts in thema-activiteiten en hen te betrekken bij schoolontwikkeling.

16 Een tuin vol onderzoek
WERK IN UITVOERING
Lorien de Koning
Groep 5-6 van De Groote Wielen wil een tuin inrichten en gaat daarvoor op onderzoek uit. Leerkracht Lorien de Koning beschrijft hoe zij de kinderen tot drie typen onderzoek laat komen: bronnen-, praktijk- en experimenteel onderzoek.

19 Verteltafelspel en de pragmatische taalontwikkeling
BERICHTEN
Marlijn Nauta
De verteltafel is een veelgebruikte activiteit in onderbouwgroepen. Marlijn Nauta, student Onderwijspedagogiek aan de VU, onderzoekt welke invloed verteltafelspel heeft op de pragmatische taalvaardigheden van NT2-leerlingen.

20 Evenveel kennis, maar creatiever / Onderzoek naar een OGO-aanpak op het vmbo
WERK IN UITVOERING
Martijn van Schaik
In het vmbo zijn veel ontwikkelingen gaande die overeenkomsten vertonen met OGO. Martijn Schaik, aio op de VU, onderzoekt hoe leraren ontwikkelingsgerichte kenmerken in het technische vmbo kunnen vormgeven. Hij vertelt over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

23 OGO-kwaliteit in kaart / Evalueren is meer dan een lijstje afvinken
BELEID
Tonny Bruin
Hoe breng je als ontwikkelingsgerichte school planmatig de kwaliteit van je onderwijs in beeld? Tonny Bruin beschrijft hoe teams de OGO-kwaliteitskaarten kunnen inzetten om in gesprek te gaan over kwaliteitszorg en samen kwaliteit op te bouwen en te onderhouden.

25 Agenda


26 Startblokken in de kinderopvang
BOEKSIGNALERING
Kok van der Meer


27 Beltegoed of btw?
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Marjolein ten Cate
Het rekenboek is de hele dag niet open geweest, maar ik denk dat we in geen tijden zo betekenisvol gerekend hebben met procenten. En dat btw een soort belasting is die je moet betalen en niets te maken heeft met beltegoed, dat vergeet geen kind meer!

28 Ondernemende taal
WERK IN UITVOERING
Monique Onclin & Rob Godfried
Het starten van een onderneming kan de context vormen voor talloze leesschrijf- en woordenschatactiviteiten. Monique Onclin, leerkracht groep 5 op de Vlaamse Reus, ervaart dat het schrijven van veel teksten niet zinvol is. Het gaat veeleer om uit de teksten te halen wat er in zit, bijvoorbeeld door teksten van kinderen voor het ‘ondernemershandboek’ gezamenlijk te reviseren.

31 OGO-competenties in beeld
BERICHTEN
AndrŽ Weijers
De meeste Pabo’s maken gebruik van competentieoverzichten om zicht te houden op de kennis en vaardiheden voor startende leerkrachten. Het meest gangbare instrument onderscheidt zeven grote gebieden: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch, collegiaal, omgevingsgerichtheid en reflectief (zie SBL-competentie op www.lerarenweb.nl). Enkele pabo’s willen hun studenten een stevig onderbouwde kans bieden meer OGO-competent te worden (zie Hogenes, Teunissen & Wardekker, 2009). Daartoe is een OGO-versie van de SBL-competenties ontwikkeld.