Zone — Jrg. 9 (december 2010) Nr. 4

2 Publicaties
WERKHOEK
– Evalueren doe je samen
– Horeb digitaal een echte stap voorwaarts
– Mondelinge communicatie tijdens het samenwerken
– Meer boeksignalering op de site

3 ‘Te vroeg etiketteren is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen’
FORUM
Reactie op de uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

4 Past handelingsgericht werken bij OGO?

THEORIE EN PRAKTIJK
Gerri Koster & Barbara Nellestijn
Het overkomt ons allemaal. Besturen en inspectie dringen aan op het invoeren van handelingsgericht werken. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs is handelingsgericht werken een basiscompetentie waarmee de leerkracht tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen. Het plannen van het aanbod en het reflecteren erop maakt het mogelijk om te werken aan een beredeneerd vervolgaanbod. In dit artikel laten Geri Kosten en Barbara Nellestijn zien hoe handelingsgericht werken eruit ziet binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

8 Evalueren doe je samen
THEORIE EN PRAKTIJK
Lorien de Koning
Begin 2009 ontstaat het initiatief om in samenwerking met enkele OGO-scholen, de Vrije Universiteit, De Activiteit, het midden-bovenbouwnetwerk van de OGO-Academie en het APS een projectgroep op te richten voor verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw. Na twee jaar pionieren door middel van praktijkonderzoek, gesprekken met verschillende deelnemers en analyse van videomateriaal is er een brochure en dvd ontwikkeld met voorstellen voor het evalueren samen met bovenbouw leerlingen. Evalueren in de bovenbouw wordt daarbij verbonden aan het proces van thematiseren in de klas en de onderzoeksactiviteiten van de leerlingen. Tevens zijn er verbindingen gemaakt met de doelencirkel van Bert van Oers en de portfolioprocedure uit ‘Thema’s en taal’ (Pompert 2004). In dit artikel geeft Lorien de Koning een voorbeeld hoe het evalueren met kinderen eruit kan zien.

12 Horeb digitaal een echte stap voorwaarts
THEORIE EN PRAKTIJK
Ester van Oers & Marijke van Vijfeiken
In de periode januari tot juni 2010 is door IVA en De Activiteit onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de digitale Horeb. In dit artikel gaan Ester van Oers en Marijke van Vijfeiken in op de uitkomsten van dit onderzoek en op het belang van logboekschrijven. Horeb is het handelingsgericht observatiesysteem voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor peuters en de onderbouw van de basisschool. Inmiddels zijn de eerste versies voor Horeb in de bovenbouw ook in gebruik.

15 Alles bij elkaar opgeteld
SCHUURPAPIER
Marcel Staring
De inspectie van het onderwijs meet de kwaliteit van een basisschool hierbij wordt veel gekeken naar het taal- en rekenonderwijs. Het basisonderwijs heeft de taak kinderen breed toe te rusten tot toetreding tot de maatschappij. Dat gaat dus verder dan de ontwikkeling van goed taal- en rekenvaardigheid.

16 Werk aan de winkel! Over het leerrendement van de boekenwinkel van de Julianaschool
WERK IN UITVOERING
Mariken Kooiman
De Julianaschool in Schagen heeft een boekenwinkel die gerund wordt door de kinderen van groep 7-8 van leerkracht Marjolein. Het is een Žchte winkel en dat is een serieuze zaak. Er komt heel wat kijken bij het opstarten en draaiende houden van de winkel en dat biedt een schat aan kansen voor leren en ontwikkeling; niet in de laatste plaats voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Mariken Kooiman beschrijft, aansluitend op de huidige discussie over opbrengstgericht werken, de boekenwinkel als mooi voorbeeld van hoe we de beoogde leeropbrengsten in Ontwikkelingsgericht Onderwijs realiseren: door deelname aan echte, rijke sociaal-culturele praktijken.

19 Mondelinge communicatie tijdens het samenwerken
BERICHTEN
Hilde Slingerland
Hilde Slingerland heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit en kwantiteit van mondelinge communicatie in ontwikkelingsgerichte gesprekken in vergelijking met gesprekken op een traditionele basisschool. In dit artikel doet zij verslag van de uitkomsten.

20 Vertrektijd
BOEKSIGNALERING
Isabelle Vingerhoets


20 COMPLIMENTEN

21 Kwaliteit
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Marjolein ten Cate
We bereiden ons voor op de opening van de Boekenhoek, onze eigen winkel. Kinderen geven elkaar kaartjes met kwaliteiten (creatief, serieus, betrouwbaar etc.) die passen bij het kind en er wordt gekeken bij welke functie welke kwaliteit nodig is.

22 Welkom! Laten we ons eens gaan ‘bemoeien’ met ouders…
WERK IN UITVOERING
Ellen de Haan
Wat heb je nodig om je als ouder welkom te voelen op school? Het perspectief innemen van de ander en op zoek gaan naar zijn betekenisverlening is daarbij van belang. ‘You never get a second chance for a fiirst impression’: niets is belangrijker dan een eerste indruk. Hoe verwelkomen wij onze ouders in de school? Waar ligt de grens van dat perspectief van de ander innemen? In de rubriek ‘Forum’ in Zone 4 (2009) blijkt dat 81 procent van de leerkrachten vindt dat ouders zich ook te veel met het onderwijs kunnen bemoeien. Maar moeten wij ons niet eens meer met de ouders gaan ‘bemoeien’? Hoe doen professionals dat in andere landen? Ellen de Haan neemt een kijkje in Zweden.

25 Het laatste nieuws over Horeb
BERICHTEN
Ester van Oers
Veel peuterleidsters en leerkrachten in de onderbouw zijn inmiddels bekend met de digitale Horeb en zijn hier enthousiast mee aan het werk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Horeb?

26 “Jij houdt van spannend, net als ik!”

WERK IN UITVOERING
Bea Pompert
In groep 7 van leerkracht Boris van de Gelderlandschool in Den Haag kan het lezen beter. De leerkracht en zijn leerlingen zijn het erover eens: te veel kinderen lezen niet graag. Daar moet wat aan gebeuren. In dit artikel beschrijft Bea Pompert, die Boris in de klas begeleidt, op welke manier hij het probleem samen met zijn groep aanpakt en verbeteringen invoert.

29 Woordenschatontwikkeling bij peuters in beeld

WERK IN UITVOERING
Mari‘lle Poland, Irma van Schagen & Marjolein Baars
In schooljaar 2009-2010 heeft peuterspeelzaal Pinkeltje in Purmerend aangegeven graag mee te werken aan het onderzoek naar de ontwikkeling van een alternatief voor de Citowoordenschattoets. In dit artikel schetsen we hoe leidsters Irma van Schagen en Marjolein Baars en onderwijspedagoog Mari‘lle Poland samenwerken aan de alternatieve woordenschattoets.

32 Agenda