Zone — Jrg. 8 (mei 2009) Nr. 2

3 Taalachterstanden in OGO?
SCHUURPAPIER
Mari‘lle Poaland

4 Wat doen we met de canon?
THEORIE EN PRAKTIJK
Bert van Oers
De canon als verplichte lesstof? De discussie rond de canon laait weer op. Hoe kijken we binnen OGO aan tegen de inhoud van de canon en de uitwerking ervan in leerlijnen? In dit artikel schetst Bert van Oers kort de actualiteit en geeft zijn visie op de canon. Welke bezwaren zijn er en welke plaats geven we het binnen Ontwikkelinggericht Onderwijs? In het artikel hieronder vertelt Lorien de Koning aan de hand van het thema ‘Hoe word ik een topsporter?’ hoe zij met haar groep 5-6 leerlijnen opbouwt.

8 Hoe word ik een topsporter?
THEORIE EN PRAKTIJK
Barbara Nellestijn
De inzet van leerlijnen in groep 5-6. Dit artikel is een vervolg op het hier voorgaande artikel ‘Wat doen we met de canon?’ van Bert van Oers.

11 Samen zingt ieder zijn eigen lied
BERICHTEN
Eva Kaptein
Verslag van de OGO-conferentie van 4 maart 2009

12 Jippie jee, verhuis je mee?!
WERK IN UITVOERING
Valeska van den Bunt & Rob Godfried
Een thema met onderzoek in de bovenbouw. De leerkrachten van Panta Rhei in Beverwijk willen weten hoe ze thema’s in de bovenbouw op een goede manier vanuit een onderzoeksgeori‘nteerd curriculum kunnen ontwikkelen. Onderwijsadviseur Rob Godfried begeleidt hen hierbij. In het thema ‘jippie jee, verhuis je mee?!’ brengt Valeska van den Bunt, leerkracht van groep 6, de kinderen in aanraking met verschillende vormen van onderzoek, zoals bronnen- en veldonderzoek. Ze ontwerpt met de kinderen echter nog veel meer activiteiten in dit thema. Dat is de reden dat er op www.tijdschriftzone.nl onder ‘werkhoek’ (alleen voor abonnees) een wekenplanning te vinden is, waarin week voor week is aangegeven welke activiteiten groep 6 heeft ondernomen.

15 De gelukvinder
BOEKSIGNALERING
Isabelle Vingerhoets

16 MIJN MENTOR & IK
Marloes van der Laan & Marieke Ploeger
In de nieuwe rubriek Mijn mentor & ik laten twee personen zien wat ze van elkaar geleerd hebben in de afgelopen periode. Het begrip ‘mentor’ is bewust ruim gekozen: het kan betrekking hebben op een leerkracht, een pabo-docent, een directeur, een nascholer, et cetera. In deze aflevering ontmoeten wij Marieke Ploeger en Marloes van der Laan op hun school in de kop van Noord Holland. Marloes is al drie jaar de mentor van Marieke. Een mentor is als een oudere, wijze vriend die je een spiegel voor houdt als iets moeilijk is. Komt de wijsheid altijd van ŽŽn kant? Niet als wij Marieke en Marloes, leerkrachten op de Julianaschool in Schagen, mogen geloven.

17 ‘Als je bij je themaplanning bestaande leerlijnen raadpleegt, kun je niet goed aansluiten bij betekenissen van kinderen’
FORUM
Reacties op en uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

17 Basisschool De Schalm in de prijzen
COMPLIMENTEN
Op 23 januari 2009 was basisschool De Scalm in Tegelen-Steyl winnaar van de Limburgse Onderwijsprijs en op 18 maart 2009 viel deze school een tweede prijs ten deel tijdens de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs in Amsterdam. Dit dank zij de creatieve manier waarop in cultuurhistorische thema’s vorm werd gegeven aan haar onderwijs met de verfilming van het project ‘™nger de panne’.

18 Wat vindt u deze keer op de website?
WERKHOEK
Hier leest u wat de website van Zone, in aansluiting op een aantal artikelen, te bieden heeft (alleen voor abonnees).

18 Interessante werkstukjes in groep 7?
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Patty Roos

19 Ik speur naar geheimen
WERK IN UITVOERING
Katja Vonk
Leren presteren in groep 3-4, de kleine stap. Leren presenteren is voor alle kinderen belangrijk. Maar hoe pak je dat aan met kinderen van groep 3-4? Katja Vonk, leerkracht van de Julianaschool in Schagen, beschrijft aan de hand van het thema `Geheimen’ welke activiteiten ze hiervoor ondernomen heeft.

22 Groeien doe je samen
WERK IN UITVOERING
Bea Pompert
Werken met de vijf didactische impulsen in een bovenbouwgroep. In de reeks `Omgaan met verschillen’ laat Bea Pompert in dit artikel zien hoe je gebruik kunt maken van de vijf didactische impulsen om tegemoet te komen aan individuele leerbehoeften van kinderen. Zij beschrijft daarbij voorbeelden uit een groep 5-6. In een komende Zone verschijnt een artikel over het werken met de vijf impulsen in een onderbouwgroep.

26 Kleuters en ICT?

WERK IN UITVOERING
Lydia van Haren & Nathalie Veenbrink
Het digitale kleuterdagboek. Lydia van Haren en Nathalie Veenbrink lopen stage in groep 1-2 op basisschool (respectievelijk) Het Palet in Wychen en De Hinkstap in Wanroy. Samen met de kinderen van hun stagegroepen hebben zij een digitaal dagboek gemaakt voor toekomstige kleuters. Het onderwerp is: `wat doen wij op school?’. In dit artikel vertellen zij hoe zij een en ander hebben aangepakt.

28 De dierenwinkel in groep 2-3 / Van een voorgestructureerde leesmethode naar samen activiteiten structureren
WERK IN UITVOERING
Loes Hesen & Lea Thijssen

De dierenwinkel in groep 2-3. De OGO-prijs 2009 is uitgereikt aan Loes Hesen en Lea Thijssen, beide leerkracht van een groep 2-3 van de Doolgaardschool in Horst. De jury noemt de overwegingen voor de toekenning van de prijs. Daarna volgen hoofdpunten uit het praktijkvoorbeeld van deze prijswinnaars waaruit duidelijk wordt dat je ook zonder leesmethode samen met de kinderen structuur in een activiteit kunt brengen. Daardoor worden de bedoelingen gehaald en kunnen kinderen toch op hun eigen initiatieven, idee‘n en ontwikkeling doorgaan.

31 OGO-prijs 2009
BERICHTEN
Frea Janssen-Vos
Wie heeft de OGO-prijs gewonnen? Op de OGO-conferentie in maart 2009 werd de OGO-prijs voor het eerst uitgereikt. Frea Janssen-Vos, voorzitter van de jury, licht de keuze van de winnaars toe. Zie ook bovenstaand artikel ‘De dierenwinkel in groep 2-3’.

32 Agenda