Zone — Jrg. 8 (maart 2009) Nr. 1

3 OGO-conferentie 2009
Bea Pompert

4 Als ik bij mijn vader achterop zit… / Woordenschatonderwijs in de praktijk
THEORIE EN PRAKTIJK
Bea Pompert
Bea Pompert laat zien hoe woordenschatonderwijs vorm en inhoud krijgt in de praktijk van Startblokken – Basisontwikkeling.

7 Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling / Didactiek en alternatieve toetsing
THEORIE EN PRAKTIJK
Mari‘lle Poland
Mari‘lle Poland beschrijft hoe leerkrachten doelwoordenlijsten kunnen samenstellen en de taalontwikkeling van kinderen in beeld kunnen brengen.

11 Juf, hoe schrijf je hangbuikzwijn? / Spelling in het speciaal basisonderwijs
WERK IN UITVOERING
Gerri Koster
Op SBO De Wissel in Houten werken de leerkrachten de laatste jaren ontwikkelingsgericht met als insteek wereldori‘ntatie en taal. Toch wordt spelling nog veelal uit de methode gegeven. De leerkrachten merken echter dat de kinderen weinig betrokkenheid laten zien bij de spellingles en de spellingstrategie‘n niet toepassen als ze zelf teksten bij het thema schrijven (zie ook het beschreven onderzoek in de rubriek Berichten in deze Zone). De leerkrachten Engelien en Marlies van een middenbouwgroep springen samen met intern begeleider Gerri Koster in het diepe: zij gaan spelling verbinden aan het thema ‘De boerderij’.

14 Waarover lachen we met elkaar? / Het gebruik van ICT om sociale competentie in groep 3-4 te vergroten
Werk IN UITVOERING
Els Schellekens en George Maas
Vanaf januari 2008 werken vier leerkrachten van groep 3 en 4 aan de pilot Onze Klas Mijn Wereld. Ze combineren activiteiten op het gebied van sociale competenties met het gebruik van ICT. Dat blijkt een succesvolle formule. Niet alleen kunnen de leerlingen veel beter uit de voeten op de computer dan iemand had durven voorspellen, ook de sfeer in de groepen verbetert merkbaar. In dit artikel beschrijven Els Schellekens (ontwikkelaar) en George Maas (leerkracht groep 3-4, Oeboentoe, Purmerend) de hoofdlijnen van het project aan de hand van de praktijkervaringen van George.

17 “De Cito-eindtoets heeft te veel invloed op de keuze van het vervolgonderwijs”
FORUM
Reacties op en uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

17 Wim Wardekker
COMPLIMENTEN

18 Een OGO-schooladvies
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Malous Goossens & Ben Willers

18 Wat vindt u deze keer op de website?
WERKHOEK

19 Mini-informatieboekjes voor groep 3
BOEKSIGNALERING
Gerlanda van de Vendel
Mini-informatie van De Ruiter: N172 Buiten spelen en N140 De tandarts.

20 OGO-perspectief voor (hoog)begaafde leerlingen
WERK IN UITVOERING
Trudy Honingh & Anke M. Klein
Trudy Honingh en Anke M. Klein hebben onderzoek gedaan naar (hoog)begaafdheid en OGO. In Berichten van deze Zone beschrijven ze het onderzoek. In dit artikel laten ze zien wat OGO kan betekenen voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

23 Van betekenisvolle vragen naar nieuwe kennis / Hoe het thema echt van de kinderen is
WERK IN UITVOERING
Merel Kramer
Merel Kramer is leerkracht van groep 6 van CBS De Loopplank. Zij merkt hoe belangrijk het is dat de vragen van de kinderen laten zien wat hen echt bezighoudt. De vragen geeft ze samen met de leerlingen een plek op de vragenwand. Maar wat kun je hier vervolgens mee doen? Merel laat zien hoe de vragenwand een hulpmiddel is voor de leerlingen en haarzelf om de rode draad in het thema vast te houden.

26 Ontwikkelingsgericht werken aan spelling in het SBO

BERICHTEN

Gerri Koster

27 Met OGO vooruit : onderzoek naar (hoog)begaafdheid en OGO
BERICHTEN
Trudy Honingh & Anke M. Klein

28 Mijn advies: vwo / Kinderen voeren hun eigen adviesgesprek
WERK IN UITVOERING
Colette Dick
Op basisschool ABBS De Zuiderzee vinden de leerkrachten het belangrijk dat kinderen hun eigen mogelijkheden in beeld krijgen en daarover verstandig kunnen communiceren met anderen. Dat blijkt uit het voorbereiden van het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs (zie ook Uit de school geklapt in deze Zone). Colette Dick, leerkracht van groep 7-8, ontwerpt verschillende gespreksactiviteiten waardoor kinderen een duidelijk idee ontwikkelen over hun vervolgonderwijs.

31 MIJN MENTOR & IK
Julit Reijnders & Ria van Zeeland
In de nieuwe rubriek Mijn mentor & ik laten twee personen zien wat ze van elkaar geleerd hebben in de afgelopen periode. Het begrip ‘mentor’ is bewust ruim gekozen: het kan betrekking hebben op een leerkracht, een pabo-docent, een directeur, een nascholer, et cetera. In deze eerste aflevering laat Julit Reijnders, tweedejaars pabo-student, zien hoe ze samen met docenten van pabo Groenewoud in Nijmegen heeft gewerkt aan het vormgeven van een fietsenhoek in een groep 2-3. Ria van Zeeland, docent Pedagogiek en Onderwijskunde, beschrijft het belang van het verbinden van theorie aan de stagepraktijk van de student.

32 Agenda