Zone — Jrg. 7 (september 2008) Nr. 3

3 Onzin over OGO
SCHUURPAPIER
Bea Pompert
Verschillende onderzoeken over de opbrengsten van OGO. Daarbij ook het onderzoek van Harskamp en Suhre (2000) naar het ontwikkelingsgerichte lees-schrijfonderwijs in de groepen 3 en 4.

4 Onderzoekend en betekenisvol leren in midden- en bovenbouw
THEORIE EN PRAKTIJK
Bert van Oers & MiBo-werkgroep
Na de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw zijn vele scholen toe, om de lijn van Ontwikkelingsgericht Onderwijs door te trekken naar midden- en bovenbouw. Maar hoe ziet dat er uit? Bert van Oers, hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de VU, aan de hand van enkele concrete thematische activiteiten het onderzoekskarakter in de midden- en bovenbouw.

8 Spetters: chte ervaringen als startpunt voor onderzoek
THEORIE EN PRAKTIJK
Lorien de Koning
Na de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw zijn vele scholen toe, om de lijn van Ontwikkelingsgericht Onderwijs door te trekken naar midden- en bovenbouw. Maar hoe ziet dat er uit? Hier een praktijkverhaal waarin echte ervaringen van leerlingen het startpunt vormen voor het doen van onderzoek. Aan de leerkracht de taak om deze vragen helder geformuleerd te krijgen en de leerling te ondersteunen in het doen van onderzoek. Lorien de Koning, leerkracht van groep 3-4-5, vertelt over een onderzoek naar spetters.

10 Er is er ŽŽn jarig…
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Louisa Bosma

10 Wat vindt u deze keer op de website
Werkhoek
Met uw abonnements-gebruikersnaam en wachtwoord heeft u op www.tijdschriftzone.nl toegang tot:
Achtergrondartikelen
– Onderzoekend en betekenisvol leren in midden- en bovenbouw
– Reken-wiskundeactiviteiten vanuit spel
Publicaties
– Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst
– Onzin over OGO
– De leesattitude van jongens

11 Dinosaurussen. Een jongensthema?
WERK IN UITVOERING
Ursulien van Berge-Bakkum & Marloes Fortuijn
Op Interconfessionele basisschool Octant zeuren de jongens van groep 1-2 al tijden om een dinosaurusthema. Er bestaat twijfel of zo’n thema ook voor meisjes in de groep genoeg kansen biedt tot ontwikkeling. Men gaat de uitdaging aan. En wees gerust, want wat blijkt: ook voor meisjes is het een rijk thema!

14 Dwaze piet – Het schrijven van doeteksten
WERK IN UITVOERING
Hermien Alderliesten
Mede volgens de principes van Basisontwikkeling komen thematische activiteiten in plaats van delen uit de taal-leesmethode. Aan de hand van het Sintthema schrijft de leerkracht van groep3 en 4 met de kinderen doeteksten.

17 FORUM
Reacties op en uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

17 Kookboek ‘Tussen de pannen’

COMPLIMENTEN

18 Opleiden in de school
WERK IN UITVOERING
Sanne van der Linden
In Zone 3 2006 presenteerden we de eerste ervaringen van ‘Opleiden in de school’, waarbij school en pabo samen de opleiding van toekomstige leerkrachten ter hand nemen. Inmiddels twee jaar verder: Hoe ziet het ‘Opleiden in de school’ er nu uit? Sanne van der Linden, middenbouwcoach en opleider in de school op de Willibrordschool, laat zien hoe ze vanuit onderzoeksvragen van studenten met hen aan de slag gaat.

21 Grote pedagogen in klein bestek
BOEKSIGNALERING
Barbara Nellestijn

21 In je element
BOEKSIGNALERING
Anita Chrispijn

22 Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst
WERK IN UITVOERING
Frea Janssen-Vos
Twintig jaar geleden werkte eengroepje idealistische onderwijspedagogen aan de vraag hoe het onderwijs aan jonge kinderen sterker zou kunnen worden. Het werd een vruchtbare samenwerking, want daaruit werd Basisontwikkeling geboren. In dit artikel beschrijft Frea Janssen-Vos de geschiedenis van Basisontwikkeling en de bijdrage die Basisontwikkeling levert aan de maatschappelijke en onderwijspedagogische vraagstukken van deze tijd, zoals het omgaan met verschillen tussen kinderen. De reden voor dit artikel is het nieuwe boek Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw . In dit boek wordt de theorie verhelderd met veel praktijkvoorbeelden die laten zien hoe Basisontwikkeling in peuter- en onderbouwgroepen wordt uitgewerkt.

26 Ontwikkelingsgericht coachen en begeleiden van leerkrachten
BELEID
Tonny Bruin, Liesbeth Davids & Gertine Hazelaar
In het ontwikkelplan van de Gelderlandschool in Den Haag is opgenomen dat de bouwcošrdinatoren, de VVE-cošrdinator en de OGO-coach de leerkrachten coachen op de werkvloer door middel van klasconsultaties. Maar hoe geef je dat vorm? Samen met Tonny Bruin, nascholer van De Activiteit, gaat het consultatieteam op onderzoek uit.

28 Reken-wiskundeactiviteiten vanuit spel
WERK IN UITVOERING
Hilde Amse
Een kijkje in de praktijk van pabostudenten. Op Pabo Almere komen studenten veelal voor het eerst in aanraking met OGO. Hilde Amse, docent pedagogiek en rekenen-wiskunde, laat zien hoe ze studenten leert reken-wiskundeactiviteiten functioneel te verbinden aan spelactiviteiten van jonge kinderen.

31 De leesattitude van jongens
BERICHTEN

Suzanne Tamis
Beschrijving vanuit Suzanne Tamis’ onderzoek van tien strategie‘n om de leesattitude van jongens te verbeteren.

32 Agenda