Zone — Jrg. 7 (mei 2008) Nr. 2

3 Versterk de Voor- en Vroegschool
SCHUURPAPIER
Trudy Pas

4 “Zeg eens aaahh…”
THEORIE EN PRAKTIJK
Marlies de Wever
Startblokken in de peuterspeelzaal.

8 Tweedaagse Winterschool 2008
BERICHTEN
Hanneke Verkleij

10 Buiten leren
WERK IN UITVOERING
Barbara Nellestijn
Leren in en van de natuur.

13 Beter voor de klas
BOEKSIGNALERING
AndrŽ Weijers

14 Meer smaak in de kinderopvang?!
BELEID
Janneke Hagenaar, Martine van der Pluijm
Startblokken in het Landelijk Curriculum Kinderopvang.

16 Meer doen met minder
WERK IN UITVOERING
Femke Steegstra
Lees-schrijfactiviteiten met een wekelijkse tekst in groep 3-4.

19 FORUM

19 Wie schrijft, die blijft!
COMPLIMENTEN

20 Over wat OGO ons brengt…
WERK IN UITVOERING
Mari‘lle Poland

23 De drie H’s.
BERICHTEN
Marjan van Boekel-Kan
Onderzoek naar de waarde van echte materialen in spelactiviteiten.

24 De krant
WERK IN UITVOERING
Esther Woltz, Sanne van der Linden
Een sociaal-culturele praktijk voor onderzoekend leren.

27 Boek
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Eva Kapitein

28 Omgaan met verschillen
WERK IN UITVOERING
Barbara Nellestijn, Isabel Peters
Verslag van een rondetafelgesprek. Vervolg hierop zie Zone 4, mei 2008, jaargang 7, nr. 4, pagina 12 e.v.

32 Agenda