Zone — Jrg. 6 (september 2007) Nr. 3

3 Weg met verstoppertje
Schuurpapier
Ester van Oers
Zijn we nou echt blij met SmartUs-toestellen op het schoolplein…?

4 Wij willen lezen!!!
Theorie en Praktijk
Isabelle Vingerhoets
Kinderen verschillen aan het begin van groep 3 van elkaar als het gaat om de verworven inzichten en vaardigheden op het terrein van geletterdheid. De kwestie is: hoe ga je daar als leerkracht mee om? En vooral: wat doe je allemaal als ontwikkelingsgerichte leerkracht om ervoor te zorgen dat al die gretige n vlotte lezers blijven of worden?

9 Subsidie voor techniektorens
complimenten
De Cornelis Jetses verkrijgt subsidie om techniekonderwijs een nieuwe impuls te geven

9 “Wat is er gebeurd?”
Uit de school geklapt
Anita Chrispijn

10 Narratieve competentie
Werk in uitvoering
Mari‘lle Poland
Hoe breng je taalvaardigheid van kinderen in beeld? Mari‘lle Poland, promovendus Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een nieuwe manier ontwikkeld om taalvaardigheden in de groepen 3 tot 7 te toetsen.

12 Het Mijlpaaltheater / Enkele (OGO)punten uit het theaterstuk ‘De Appeltaart’
Werk in uitvoering
Floor Braet & Geertruid Clevering
Hoe maak je met 75 leerlingen een afscheidsavond waarbij alle leerlingen het gevoel hebben een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan de uitvoering? Met deze centrale vraag zijn de leerkrachten en intern begeleider van groep 8 van basisschool de Mijlpaal aan het begin van het schooljaar bij elkaar gaan zitten.

16 Kritische noot bij de Inspectiebrochure ‘Iedereen kan lezen’
Berichten
Isabel Peters & Bea Pompert
Interview met Jan Berenst: “Is deze brochure geschikt om te gebruiken binnen ontwikkelingsgericht leesonderwijs?”

18 De stoel: het verbinden van betekenissen van kinderen aan bedoelingen van de leerkracht
Werk in uitvoering
Sanne van der Linden
In groep 3 van de Willibrordschool staat een bijzondere stoel in de oogartsenpraktijk. Na het thema ‘Het oog’ besluit de leerkracht, Sanne van der Linden, dat ze hiermee een nieuw thema zal starten. Zo verbindt ze de betekenissen van de kinderen uit een vorig thema aan nieuwe activiteiten en bedoelingen.

21 Drie favoriete prentenboeken
Boeksignalering
Ellen ten DamNoor Staarink, Daphne de Graaf & Wilmie Fleuren
De leerkrachten van SBO De Schans in Blerick hebben gemerkt dat het werken met (prenten)boeken een goede start kan zijn voor een reeks betekenisvolle activiteiten. Drie leerkrachten beschrijven een favoriet boek en de manier waarop ze dat boek ge•ntegreerd hebben in hun onderwijs.
Deze boeken zijn:
– De kleine draak zonder vuur
– Pudding Tarzan
– Het meisje uit Harry’s straat

22 Coachen van vernieuwing.
BELEID
Tonny Bruin & AndrŽ Weijers

Hoe volwassenen ontwikkelingsgericht leren.

24 “Education is our key to success”
Werk in uitvoering
Marjan van Baekel-Kan
Namens stichting ‘De Volgende Stap’ bezoekt Marjan van Boekel-Kan de Makula Foundation School in Uganda, een school in de sloppenwijken van Kampala. Zij werpt een licht op de noodzaak kinderen de kans te geven zich in de volle breedte te ontwikkelen.

27 Forum

Hoe werd gereageerd op de stelling in de vorige Zone? ‘Een OGO-keurmerk voorkomt het oneigenlijk gebruik van OGO-termen’. Tevens wordt de nieuwe stelling voorgelegd: ‘Alle leerlingen moeten aan het eind van groep 3 op AVI2 lezen!’

28 Gedeelde aandacht / Voldoende taalaanbod voor elk kind

Werk in uitvoering
Sylvia Bacchini
Waarom verwerft het ene NT2-kind de Nederlandse taal sneller dan het andere kind? Twee praktijkvoorbeelden hierover.

31 Wat vindt u deze keer op de website www.tijdschriftzone.nl?