Zone — Jrg. 6 (mei 2007) Nr. 2

3 Kan er alsjeblieft een OGO politie komen?
schuurpapier
Een moeder
“Hou op. Nu!!! Wat jullie doen heeft niks met OGO te maken. Het is termensmijterij. Dat moet verboden worden.”

4 Kansen voor aardrijkskunde in het onderzoeksgerichte curriculum
THEORIE EN PRAKTIJK
Marian Blankman
Het onderzoeksgerichte curriculum in de midden-bovenbouw van OGO scholen biedt veel kansen voor integratie van inhouden van wereldori‘ntatie. In verschillende artikelen in dit nummer is daarom als invalshoek aardrijkskunde gekozen. Leerkrachten worstelen echter ook met vragen als: hoe zorg ik ervoor dat alle inhouden van wereldori‘ntatie aan bod komen? Hoe vertaal ik deze inhouden in activiteiten, zodat leerlingen de aardrijkskunde concepten leren kennen en begrijpen, en ze de benodigde vaardigheden ontwikkelen? In dit eerste artikel laat Marian Blankman, docent aardrijkskunde, zien hoe leerkrachten verschillende inhoudelijke en didactische hulpmiddelen kunnen gebruiken bij de uitwerking en voorbereiding van een thema.

8 De Colombia kinderwerkgroep
THEORIE EN PRAKTIJK
Bianca Koomen
Veel scholen steunen charitatieve instellingen en zamelen daar regelmatig geld voor in. Bianca Koomen van basisschool St. Wulfram laat zien dat kinderen hier een grote rol in kunnen spelen.

10 Goede onderzoeksvragen ontstaan niet vanzelf
THEORIE EN PRAKTIJK
Inette Schut
In groep 6-7 van de basisschool Drakensteyn in Enschede is het idee ontstaan om een actie te organiseren voor kinderen in Afrika. Leerkracht Inette Schut laat zien hoe zij daar onderzoek aan verbindt en de kinderen leert om goede vragen te stellen.

12 Op jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten
WERK IN UITVOERING
Bianca Oterdoom
In de bovenbouw leren kinderen onderzoeken. Maar hoe pak je dat aan? Bianca Otterdoom onderzoekt in haar groep 7 hoe kinderen meerdere bronnen kunnen inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ze laat de kinderen de vragen niet alleen opzoeken in boeken of op internet, maar de kinderen houden ook interviews en doen experimenten.

15 Afscheid van eindredacteur Frea Janssen-Vos
COMPLIMENTEN

15 Op bezoek bij een restaurant
UIT DE SCHOOL GEKLAPT – COLUMN
Jorie Wieriks

16 Een klas vol bruggenbouwers
BERICHTEN
Mari‘lle Poland
Mari‘lle Poland, promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doet onderzoek naar de effecten van leren schematiseren in de kleuterklas op leerresultaten en -processen in groep 3.

18 Duo-skiloop en Castle Attack – Kinderen maken buitenspelmaterialen
WERK IN UITVOERING
Veronica Stege
Op basisschool Het Ruimteschip in Hoogezand hebben enkele jongens van groep 5 en 6 buiten telkens ruzie. Adjunct-directeur Veronica Stege denkt na over oplossingen waarbij de kinderen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het gebeuren op het plein. Zij gaat met hen buitenspelmateriaal ontwerpen.

21
BOEKSIGNALERING
– Zwaantje en Lolly London
– De effies
– Jules wacht

22 Kinderen zoeken altijd naar bronnen
THEORIE EN PRAKTIJK
Saskia van Oenen
In de Amsterdamse Spaarndammerbuurt komen elke dag bussen vol toeristen. Maar de kinderen die daar wonen, hebben geen idee wat er voor bijzonders is aan hun buurt. Saskia van Oenen interviewt Jorie Wieriks, schoolbuurtwerker, over haar architectuurprojecten. Trudy Pas reflecteert vervolgens op de projecten vanuit ontwikkelingsgericht perspectief.

24 Een jungle vol betrokkenheid
WERK IN UITVOERING
Nanette Wagenaar
Tijdens het meespelen kun je als leerkracht diverse impulsen inzetten. Door de spelactiviteit te verbreden, komen kinderen in aanraking met allerlei lees-schrijf- en reken-wiskunde-activiteiten. Maar hoe doe je dat, spelactiviteiten verbreden? Nanette Wagenaar, leerkracht van groep 1-2, omschrijft binnen het thema ‘We gaan op safari’ hoe zij dat heeft aangepakt.

27 Forum
Nieuwe stelling, die aansluit op ‘het Schuurpapiertje’ in dit nummer (blz. 3): ‘Een OGO keurmerk voorkomt het oneigenlijk gebruik van OGO termen’.
Reacties op de vorige stelling: ‘Stop de kleuterbouwverlenging. Leer leerkrachten van groep 3 met verschillen om te gaan!’

28 “Ooooooh, wat een mooie zeepbellen.”
WERK IN UITVOERING
Alexandra Benschop & Wilma van de Wiel
Hoe ouders kunnen participeren in een OGO school waarin techniek een speerpunt is. De groepen 1-2 op ’t Schrijverke in Den Bosch werken altijd een periode van zes weken meet een bepaald thema. Al enige tijd heeft de school als speerpunt techniek. Ouders ondernemen met groepjes kinderen verschillende technieklessen. Vaak waren dit techniekactiviteiten die los van het thema stonden. Maar hoe kan techniek ge•ntegreerd worden in ieder thema? Alexandra Benschop (een techniekouder) en Wilma van de Wiel (leerkracht groep 1-2) beschrijven hoe ze dat doen binnen het thema ‘Schoonmaken’.

31 Website

Wat vindt u deze keer op onze website www.tijdschriftzone.nl?

32 BOEKSIGNALERING
– Boeiend en verantwoord aardrijkskunde geven