Zone — Jrg. 6 (maart 2007) Nr. 1

3 Laat maar zitten!
schuurpapier
Trudy Pas
Doubleren in de kleutergroep

4 Een nieuwe Horeb is uit!
THEORIE EN PRAKTIJK
Frea Janssen-Vos & Bea Pompert
Om nog beter te werken aan Basisontwikkeling

9 Kies mij!
BOEKSIGNALERING
Isabelle Vingerhoets


10 Observeren van rekenwiskundeactiviteiten
THEORIE EN PRAKTIJK
Niko Fijma
Meer dan vak- en tussendoelen alleen

14 Hoe verdwijnt de kleutergroepverlenging op De Avonturijn?
WERK IN UITVOERING
Saskia van Oenen
Een extra jaar in de kleutergroep? Dat gebeurt op dit moment eigenlijk nauwelijks meer op basisschool De Avonturijn in Amsterdam. Directeur Gerda Beikes en IB-er Carry Schaap vertellen wat daar achter zit. Een ‘protocol verlengen’ helpt om op vitale momenten beter naar de kinderen te kijken.

16 Een thematas over Anne Frank als startactiviteit in de bovenbouw

WERK IN UITVOERING
Annelies van den Bogert
Als LIO-stagiaire koos Annelies ‘de verteltas’ als uitgangspunt voor haar afstudeeropdracht. In dit artikel laat zij zien hoe de
door haar ontworpen variant ’thematas’ een plek kan krijgen binnen het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs.

18 Activiteitenbord en keuzebord in groep 3
WERK IN UITVOERING
Sanne van der Linden
Hoe ‘activiteitenbord’ en ‘keuzebord’ er aan bijdragen dat niet alleen de leerkracht maar ook de kinderen in de groep beter inzicht hebben in elkaars inbreng. Ook voor ouders maakt het inzichtelijk wat er in de groep leeft.

21 Nominaties voor het Tuincentrum van SBO De Boemerang
COMPLIMENTEN

21 Eerste schooldag
UIT DE SCHOOL GEKLAPT – COLUMN
Patty Roos

22 Samen werken aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs
BERICHTEN
Bert van Oers

23 Onderzoek op het wetenschapsplein
BERICHTEN
Isabel Peters
Een vast onderdeel van de OGO conferentie is het wetenschapsplein. Hier vertellen (oud)studenten over onderzoek dat zij tijdens hun studie hebben gedaan.

24 Forum
Nieuwe stelling: ‘Stop de kleuterbouwverlenging. Leer leerkrachten van groep 3 met verschillen om te gaan!’
Reacties op de vorige stelling: ‘Met een taaltoets en een programma om achterstanden te compenseren zijn peuters beter voorbereid op de basisschool’.

25 In een ontwikkelingsgerichte school trekken schoolleiding en team samen op
BELEID
Michiel van Dijck

27 Groep 3 als onwrikbaar bolwerk
BELEID
Frea Janssen-Vos
Er wordt wat afgepraat over de overgang van groep 2 naar groep 3. Ouders zijn bezorgd over hun kinderen en scholen willen verantwoorden waarom kinderen nog steeds doubleren. Waar gaat het eigenlijk over? Ligt het aan de kinderen of aan de school? Of aan het overheidsbeleid?

28 De autonomie van leerlingen in de bovenbouw
WERK IN UITVOERING
AndrŽ Weijers
Voorbereiding op de keuze voor voortgezet onderwijs.

31 Website

Wat vindt u deze keer op onze website www.tijdschriftzone.nl?