Zone — Jrg. 6 (december 2007) Nr. 4

3 Ideaal Jeugdbeleid
Schuurpapier
Martine van der Pluijm

4 Doelgericht…hoe bedoel je?
Theorie en Praktijk
Bea Pompert
De Inspectie benadrukt dat scholen een beredeneerd en doelgericht aanbod moeten hebben. Hoe doen we dat binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs? En hoe registreren we dat? Bea Pompert licht in dit artikel toe op welke manieren doelen en leerlijnen een plek krijgen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

8 Thema’s en taal: naar betere resultaten
Theorie en Praktijk
Bea Pompert, Monique de Groot & Kim Roussou
Op basisschool de Boemerang in Purmerend wordt hard gewerkt aan de doelgerichtheid van het taalonderwijs. Bij interessante thema’s komt het taalonderwijs functioneel aan bod. De betrokkenheid op de inhoud van het thema zorgt voor meer zin in taal. Mondelinge taalvaardigheden, woordenschatuitbreiding,lees- en schrijfstrategie‘n worden verbonden aan spel in de onderbouw en aan onderzoeksactiviteiten in de bovenbouw. Taal wordt zo gŽŽn vak apart, maar een rode draad door alles heen!

12 Website

Wat vindt u deze keer verder op de website? Hier leest u wat de website van Zone, in aansluiting op een aantal artikelen, te bieden heeft: De Werkhoek, Publicaties, Agenda en Mededelingen. www.tijdschriftzone.nl

12 Hondje spelen
Uit de school geklapt
Eva Kaptein

13 Forum
Hoe werd gereageerd op de stelling in de vorige Zone? ‘Alle leerlingen moeten aan het eind van groep 3 op AVI2 lezen!’ Tevens wordt de nieuwe stelling voorgelegd: `Samen met de kinderen hoeken inrichten kost teveel tijd’.

14 Echt blijven lezen en schrijven helpt zwakke lezers Žcht!
Werk in uitvoering
Isabel Peters
In de vorige Zone beschrijft Isabelle Vingerhoets hoe leerkrachten in groep 3 hun ontwikkelingsgerichte leesonderwijs kunnen vormgeven. Ondanks de brede zorg die Ontwikkelingsgericht Onderwijs biedt zullen er echter kinderen zijn die niet goed tot lezen komen in groep 3 en 4. Wat doe je met deze kinderen? Isabel Peters, onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, heeft hiervoor de verdiepingsaanpak ontwikkeld. Een aanpak die uit drie fasen bestaat die binnen het thema van de groep doorlopen kunnen worden.

18 De toekomst van groep 8
Werk in uitvoering
Wim de Haan
De periode tussen kerst- en krokusvakantie is ieder jaar voor leerlingen in groep 8 een spannende periode. Ze bezoeken open avonden van scholen in het voortgezet onderwijs, krijgen adviesgesprekken en kiezen uiteindelijk een school waar ze naartoe willen. Op basisschool St. Wulfram gebruiken ze deze periode als aanleiding voor het thema `Mijn toekomst’. Binnen het thema kijkt Wim de Haan, leerkracht van groep 8, met de kinderen vooruit naar hun toekomst in het onderwijs en hun carrire. Hij beschrijft hoe de kinderen een snuffelstage hebben in een beroep naar keuze. Bovendien laat hij zien hoe ze door verschillende brugklassers te interviewen hun keuze voor een school voor voortgezet onderwijs kunnen vergemakkelijken.

22 Vygotskij aan het woord: 35 jaar na de intocht van de Sovjetpsychologen
Berichten
Bert van Oers
Hoe is Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Nederland ontstaan? Waar komt het vandaan en welke theorie‘n liggen eraan ten grondslag? Bert van Oers, hoogleraar Cultuurhistorische onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, neemt ons mee terug in de tijd. Hij laat zien dat Ontwikkelingsgericht Onderwijs een onderwijsvisie is, ge•nspireerd op de idee‘n van een Russische onderwijsleerpsycholoog: Lev Vygotskij.

23 ‘MŽŽr dan Onderwijs’
Boeksignalering
Ellen ten Dam
Werken in een basisschool is mŽŽr dan onderwijzen

23 ‘De mooiste begrafenis van de wereld’
Boeksignalering
Barbara Nellestijn
Het zal je maar gebeuren dat de hamster van de klas overlijdt…

24 Verliefd op… OGO???
Werk in uitvoering
Isabelle Vingerhoets
Ronald Jager is leerkracht van groep 8 op basisschool De Nieuwe Wereld in Purmerend. In de groepen 1-2 van deze school werken de leerkrachten met Basisontwikkeling. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 ori‘nteren zich vanuit de kernactiviteit lezen-schrijven op Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij ontwerpen en begeleiden betekenisvolle leesschrijfactiviteiten rondom interessante mini-thema’s, zoals `Valentijnsdag’. Isabelle Vingerhoets begeleidt de school tijdens dit proces vanuit De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht onderwijs. Ze beschrijft in het artikel de gebeurtenissen in groep 8 en reflecteert hierop.

28 Thematiseren in het klein
Werk in uitvoering
Isabelle Vingerhoets
Valentijnsdag. Vervolg op vorige artikel.

30 EECERA 2007: verkenning van Vygotskij’s gedachtegoed
Niko Fijma, Isabel Peters en Bea Pompert
Berichten
De jaarlijkse conferentie van de European Early Childhood Education Research Association (EECERA) werd dit jaar gehouden in Praag. Onder de titel Exploring Vygotsky’s Ideas: Crossing Borders kwamen meer dan 750 ontwikkelaars, onderzoekers, opleiders en nascholers uit zo’n 50 landen bijeen om de laatste bevindingen uit te wisselen op het terrein van opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. Wat is zoal gepresenteerd? Wat valt op?

32 OGO-nieuwsbrief van schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland
Complimenten
De complimenten zijn voor de OGO-nieuwsbrief van schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland. In de nieuwsbrief wordt uitgelegd wat OGO inhoudt. Er is daarbij veel aandacht voor de rol van de leerkracht. Een interessante nieuwsbrief die te bekijken is op www.centraalnederland.nl