Zone — Jrg. 5 (september 2006) Nr. 3

3 Omgaan met internet moet je leren!
schuurpapier
Els Kuiper

4 De ‘Copy-Paste’ generatie
THEORIE EN PRAKTIJK
Herman van der Werff
Op ‘Het Ruimteschip maken kinderen gebruik van Encarta en gaan pas later met Google zoeken. In een door de leerkrachten ontworpen ‘Stappenplan’ vinden leerlingen aanwijzingen om bij het maken van werkstukken tot een goede taakverdeling te komen en om, vanuit hun onderzoeksvragen met gebruikmaking van diverse bronnen, een verantwoord product te leveren.

7 BOEKSIGNALERING
Yvonne van Rijk
– Mijn eerste Van Dale
– Mijn leerling online

8 Kritisch internet leren gebruiken in de bovenbouw
THEORIE EN PRAKTIJK
Els Kuiper
De vraag hoe je omgaat met leerlingen die op internet verdwalen of juist de ene tekst na de andere knippen en plakken tot iets wat eruit ziet als een gelikt werkstuk. Internet vooral als aanvulling op andere bronnen en de aandacht richten op de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goede internetgebruikers te worden.

11 Het briefje
UIT DE SCHOOL GEKLAPT – COLUMN
AndrŽ Weyers

12 Blaadjes, alles blaadjes
WERK IN UITVOERING
Joke de Keijzer en Thea Schlumer
Met ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ leren werken in een peutergroep.

15 Forum
Nieuwe stelling: ‘Alle kinderen moeten leren zoeken met Google’
Reacties op de vorige stelling: ‘Bij ontwikkelingsgericht onderwijs kun je geen methodes gebruiken’

16 Thematiseren en evalueren
WERK IN UITVOERING
Sandra van Vliet
Een bouwcšordinator stimuleert teamontwikkeling

19 Ontwikkelingsgericht Onderwijs als voorbeeld voor het vmbo
BERICHTEN
Monique Volman
Oratie

20 Op zoek naar levenswaarden
WERK IN UITVOERING
Thom van Dongen
Levensbeschouwing op een ontwikkelingsgerichte school

25 Agenda

25 De werkhoek

26 Pionieren op IJburg
BELEID
Saskia van Oenen
Een nieuwe OGO-school in een nieuwe wijk

28 Taalvorming met ouders
WERK IN UITVOERING
Hieke van Til

31 Startblokken en Basisontwikkeling de maat genomen
WERK IN UITVOERING
Frea Janssen-Vos, Bert van Oers
en Bea Pompert