Zone — Jrg. 5 (mei 2006) Nr. 2

3 Matrozen stellen geen vragen…
SCHUURPAPIER
Aart Jan Klok

4 Aan de basis van schematiseren
THEORIE EN PRAKTIJK
Ester van Oers
Over het schematiseren binnen rekenen-wiskunde.

8 Groep 1-2 leert wiskunde!
THEORIE EN PRAKTIJK
Anneke Hoogenberg

11 OGO taal
UIT DE SCHOOL GEKLAPT – COLUMN
Aukje Trotsenburg

12 De boot
UIT DE SCHOOL GEKLAPT – COLUMN
Lotte Blom

13 Muis ligt in het ziekenhuis
WERK IN UITVOERING
Marlies Tasman e.a.

14 Was alles naar wens?
WERK IN UITVOERING
Marleen Eversdijk
Leren lezen in het restaurant van een SBO groep.

18 Met Horeb leer je ontwikkelingsgericht te werken in de bovenbouw
WERK IN UITVOERING
Helene Steyn

21 De Romeinse stad
WERK IN UITVOERING
Maaike Buskens & Judith van Oers
Geschiedenis in de bovenbouw.

24 BOEKSIGNALERING
Monique Volman & Edith Fischer
– Pedagogische kwaliteit in het basisonderwijs
– Gooi het maar in mijn pet

26 Geloofsopvoeding is meer dan het stellen van vragen
WERK IN UITVOERING
Janneke Hagenaar, Levineke van der Meer & Marijke van Someren

30 Forum

31 De werkhoek

31 Agenda

32 TUM, Technische Universiteit de Mheen
COMPLIMENTEN