Zone — Jrg. 5 (december 2006) Nr. 4

3 Verplicht naar de Voorschool
schuurpapier
Dorian de Haan

4 Interactie en begeleiding in het rollenspel
THEORIE EN PRAKTIJK
Dorian de Haan
Sinds 1994 zijn in Nederland programma’s ontwikkeld voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ze zijn bedoeld voor jonge kinderen om hun kansen op een gunstige schoolloopbaan te versterken. Startblokken is ŽŽn van die programma’s. Het verschilt van de andere VVE-programma’s door de keuze voor het spelcurriculum en de rol van de leidster/leerkracht. Dorian de Haan en Jeannette Schut hebben specifiek gekeken naar de interactie in de begeleiding bij het rollenspel. In dit artikel komen theorie en de resultaten van een onderzoek op twee peuterspeelzalen aan de orde. Het volgende artikel (pag. 8 e.v.) spitst zich toe op de rollen die leidsters in de spelbegeleiding op zich kunnen nemen.

8 Stagemanager, speelmaatje of spelleider?
THEORIE EN PRAKTIJK
Dorian de Haan en Jeannette Schut
Sinds 1994 zijn in Nederland programma’s ontwikkeld voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ze zijn bedoeld voor jonge kinderen om hun kansen op een gunstige schoolloopbaan te versterken. Startblokken is ŽŽn van die programma’s. Het verschilt van de andere VVE-programma’s door de keuze voor het spelcurriculum en de rol van de leidster/leerkracht. Dorian de Haan en Jeannette Schut hebben specifiek gekeken naar de interactie in de begeleiding bij het rollenspel. In het vorige artikel (pag. 4 e.v.) komen theorie en de resultaten van een onderzoek op twee peuterspeelzalen aan de orde. Dit artikel spitst zich toe op de rollen die leidsters in de spelbegeleiding op zich kunnen nemen.

11 F-ies op maandagochtend
UIT DE SCHOOL GEKLAPT – COLUMN
Marco Moerbeek

12 De Vrolijke School als ontwikkelingsgerichte onderwijsomgeving
WERK IN UITVOERING
Jos Beishuizen
Samenwerking in een ‘community of learners’ van leerlingen en docenten van het Amsterdamse Ignatiusgymnasium en onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU).

16 Groep 5 zet een uitvindingenmuseum op

WERK IN UITVOERING
Jaqueline van den Brand
Hoe de kinderen in de bovenbouw door thematiseren worden uitgelokt om zich te interesseren voor techniek en geschiedenis en om enig historisch besef te ontwikkelen.

20 Schuif gezellig aan
WERK IN UITVOERING
Isabel Peters
Sesamstraat en ouderbetrokkenheid.

24 De luisterjuf
BELEID
Trudy Pas
Een vertrouwenscontactpersoon op school.

26 Draagkracht voor de toekomst
BERICHTEN
Niko Fijma
Dertig jaar EGO.

27 EECERA 2006
Isabel Peters en Mari‘lle Poland
Wat buitenlands onderzoek ons brengt. Bijna 600 deskundigen uit 43 landen kwamen eind augustus 2006 op IJsland samen voor de conferentie van de EECERA, de Eurepean Early Childhood Education Research Association.

28 Forum
Nieuwe stelling: ‘Met een taaltoets en een programma om achterstanden te compenseren zijn peuters beter voorbereid op de basisschool’.
Reacties op de vorige stelling: ‘Alle kinderen moeten leren zoeken met Google’.

29 De werkhoek
Wat vindt u deze keer op onze website

30 Koken met klasse(n)
BOEKSIGNALERING
Isabel Peters

Thema-avond van de WKC, de werkgroep Onderbouw onder de paraplu van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

31 Een dagje Drievliet

Marianne Kenter

32 Trouw-Talentprijs 2006 voor Olivier Huisman
COMPLIMENTEN