Zone — Jrg. 4 (maart 2005) Nr. 1

3 En toen was er de Schakelklas
TER INLEIDING
Dorian de Haan

4 Van begeleid spelen valt veel te leren
THEORIE EN PRAKTIJK
Frea Janssen-Vos en Bert van Oers

8 De leerkracht in het spel
THEORIE EN PRAKTIJK
Frea Janssen-Vos
Spelen is voor kinderen minder gemakkelijk dan je zou denken, ze moeten het kunnen leren. Spel begeleiden is voor leerkrachten minder moeilijk dan zij vaak denken, ze kunnen het leren, allemaal! Met de ontwikkelingsgerichte methodiek en het didactisch handelingsmodel.

11 Huis te koop! Een leerkracht leert begeleiden
THEORIE EN PRAKTIJK
Isabelle Vingerhoets

15 ‘Doe niet zo stoer!’ De afscheidsfilm van groep 8
WERK IN UITVOERING
Mari‘lle Dekker
In de film ‘Doe niet zo stoer!’ hebben de leerkrachten Angelique en Nathalie een verrassing voor de leerlingen van de groepen 8: ze gaan op kamp naar Ameland! Tijdens het verblijf worden de leerlingen gedropt in het bos. Vol spanning zoekt een groepje leerlingen de weg terug naar de kampeerboerderij. Dan horen zij angstaanjagende geluiden in het donkere bos. Rick, de stoerste jongen, gaat dapper en alleen op zoek naar de vreemde geluiden. Al zoekende verdwaalt hij dieper en dieper in het bos. Ondertussen vinden de andere leerlingen op de slaapzaal het zeer onthullende dagboek van Rick…

19 Groep 4 werkt in eigen buurt aan de kerndoelen
WERK IN UITVOERING
Judith van Oers
Draagt Ontwikkelingsgericht Onderwijs wel bij aan de Kerndoelen basisonderwijs? In dit artikel beschrijft Judith van Oers hoe een ontwikkelingsgerichte praktijk niet alleen de leergebiedspecifieke kerndoelen nastreeft, maar ook een antwoord geeft op de vraag hoe de leergebiedoverstijgende kerndoelen vorm kunnen krijgen. Aan de hand van een thema in groep 4 legt ze haar conclusie voor dat Ontwikkelingsgericht Onderwijs bij uitstek de mogelijkheid biedt om vaardigheden en strategie‘n te leren en in verschillende situaties toe te passen. Er is namelijk sprake van echte samenhang tussen de activiteiten en de kinderen leren niet om later pas aan de wereld mee te kunnen doen, maar nu meteen.

23 Wat heeft de Taallijn WE Startblokken te bieden?
BELEID
Ellen Zonneveld
Het APS vindt de ontwikkelingsgerichte benadering van Startblokken belangrijk en heeft daarom kritisch gekeken naar de reactie van de Taallijn VVE van het Expertisecentrum Nederlands. De conclusie is dat de Taallijn als bron te gebruiken is, maar niet meer dan dat. In de Taallijn worden intenties en begrippen voorgelegd die op die van Startblokken lijken, maar ze worden anders ingevuld. In opvattingen over het leren van leidster en leerkrachten en over invoering en scholing, verschillende beide sterk van elkaar. Daarom biedt het APS een scholingsmodel aan dat beter bij Startblokken past.

26 Een prototype van een opgelegde innovatie
BELEID
Frea Janssen-Vos

27 Uit de boekenkast van Wouter Pols
UIT DE KAST GEHAALD
Wouter Pols
‘Philip en de anderen’, geschreven door Cees Nooteboom

29 Een verdiepingsaanpak voor kinderen met leesproblemen
BERICHTEN
Isabel Peters

30 Berichten uit de Academie
AGENDA

31 Jonge kinderen leren meten en meetkunde
BOEKSIGNALERING
Hilde Arnse