Zone — Jrg. 4 (juni 2005) Nr. 2

3 Onderwijsinspectie bewaakt achterhaald onderwijs
TER INLEIDING
Ad Boes

4 Zorg voor kwaliteit in ontwikkelingsgericht perspectief
THEORIE EN PRAKTIJK
Anja van Andel
Ingegeven door een maatschappij die erg prestatiegericht is, worden hoge cognitieve prestaties in het onderwijs erg belangrijk gevonden. Ook het huidige toetsingskader van de onderwijsinspectie is sterk gericht op leerresultaten van leerlingen. Die spelen een belangrijke rol in het oordeel van de inspectie over de school. De resultaatgerichtheid van de inspectie botst soms met het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. Toch past Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) wel binnen de kaders van de wet. Zo staat er in de Wet op Primair Onderwijs onder andere dat er sprake moet zijn van een ononderbroken ontwikkelingsproces, dat er aandacht moet zijn voor een brede ontwikkeling en dat scholen hun leerlingen systematisch moeten volgen. Dit zijn uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

8 Kwaliteit van de zorg voor leerlingen: Omgaan met verschillen in de Tuindorp-Thijsseschool
THEORIE EN PRAKTIJK
Anja van Andel
Directeur Frank Slort en adjunct-directeur Remy de Wit vertellen enthousiast over het OGO-concept. Dit concept biedt veel kansen voor kwetsbare kinderen. De school heeft De Activiteit gevraagd een notitie te schrijven over omgaan met verschillen tussen kinderen en omgaan met kinderen die in kwetsbare situaties opgroeien. Het team wil daarmee handen en voeten geven aan leerlingenzorg en niet blijven steken in het traditionele remedi‘ringsmodel. Anja van Andel in gesprek met de directieleden.

12 Bakkerij ‘Zemeltjes’ werkt in speciaal onderwijs
WERK IN UITVOERING
Gijs Nolet
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in een SBO-school? ‘De Boemerang’ is ŽŽn van de scholen die kiest voor dit concept en is nu twee jaar op weg om een OGO-school te worden. Het startpunt is Wereldori‘ntatie. Leerkracht Ineke van Loo-Vos en leerlingen van groep 8 startten dit jaar een langdurend thema. Haar conclusie is dat de leerlingen zeer gemotiveerd zijn en veel willen en kunnen, meer dan verwacht.

16 Vrije vogels in groep 3-4
WERK IN UITVOERING
Louisa Bosma
Leerkracht Louis Bosma van basisschool Het Ruimteschip in Hoogezand werkt sinds een aantal jaren op een ontwikkelingsgerichte wijze in haar groep 3-4. Zij begon met een thematische aanpak van lezen en schrijven. Dit schooljaar ligt het accent op woordenschatuibreiding van NT2- en taalzwakke leerlingen. In dit artikel beschrijft zij haar werkwijze in het thema ‘Vogels in onze tuin’. De rijke taal- en lees- schrijfactiviteiten springen er uit. Het werken met de verteltafel en met woordenlijsten krijgt in het tweede artikel de aandacht.

20 Woordenschat en verteltafel in groep 3-4
WERK IN UITVOERING
Louisa Bosma
Een aantal kinderen in groep 3-4 van Louisa Bosma heeft veel ondersteuning nodig op het gebied van woordenschat en gesproken taal. Daarom heeft de verteltafel een belangrijke plaats in deze groep. De kinderen lezen met haar het boek, ze maken zelf een verteltafel en een eigen versie van het verhaal. Ook de andere activiteiten stimuleren de woordenschat uit te breiden.

22 OGO-scholen mogen wel wat meer trots etaleren!
BELEID
Jan Barendse
In gesprek met onderwijsinspecteur Henk van der Weijden.

25 Plaatjes van Scholen! Ze hebben ruimte gezocht n gevonden
IN BEELD
Hanneke Verkleij

28 Werk Wijzer aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs!
BERICHTEN
Lorien de Koning en anderen

30 Berichten uit de Academie
AGENDA

31 Julia Donaldson en Axel Scheffler: De Rommelige Reus
BOEKSIGNALERING
Patty Roos