Zone — Jrg. 3 (maart 2004) Nr. 1

3 OALT uit de school, een verlies!
SCHUURPAPIER
Harry Blume, directeur Lukasschool in Utrecht

4 Thema’s en Taal
THEORIE EN PRAKTIJK
Bea Pompert
Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw

9 Taal en thema’s in de praktijk van de bovenbouw
THEORIE EN PRAKTIJK
Barbara Nellestijn

12 Interne begeleiders groeien mee
WERK IN UITVOERING
Ad van der Heijden & Trudy Schiferli

16 Een Theaterrestaurant in groep 2-3
WERK IN UITVOERING
Femke Steegstra

20
Een vleugelolifantje in de groep?
WERK IN UITVOERING
Ineke Top

21 OGO Signalement
Zes vragen bij het voorbereiden en ontwerpen van activiteiten

22 OALT weg
BELEID
Leila Jaffar
Marokkaans kind, kind van de rekening

24 Cathy Spierenburg over kindertelevisie
IN BEELD
Lidy Peters
Kwaliteit gaat v——r kijkcijfers !

27 De Activiteit
BERICHTEN
Niko Fijma
Van het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Zie ook: http://www.de-activiteit.nl/

30 Berichten uit de OGO-Academie
AGENDA

31 Mondelinge Communicatie
BOEKSIGNALERING
Mari‘tte Kruithof
Expertisecentrum Nederlands, 2003