Zone — Jrg. 2 (maart 2003) Nr. 1

3 Van bezemrek naar rekenrek
THEORIE EN PRAKTIJK
Mariska van Broekhuisen en Elly Potter

7 Vele rijsjes maken een bezem
THEORIE EN PRAKTIJK
Niko Fijma
Indicatoren van ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs

11 Spontane reacties op cijfers in de kring
THEORIE EN PRAKTIJK
Lidy Peters

12 Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling
WERK IN UITVOERING
Frea Janssen-Vos

16 Voor het eerst: Startblokken met een groep peuterleidsters
WERK IN UITVOERING
Ineke Top

20 Invoeren EN doorgaan! Ervaringen uit Schiedam
WERK IN UITVOERING
Henk Vink en Didy van Brandwijk

22 Er is geen ontsnappen meer aan! Onderwijs in ontwikkeling
BELEID
Ab Kraayeveld

25
Open staan voor gouden leermomenten – Aan het woord: Gordon Wells
IN BEELD
Bea Pompert en Monique Vo1man


28
Uit de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs
BERICHTEN
Elly de Geus en Sigrid Houtsma

30 AGENDA

31 Rijke bronnen voor po‘zie in de klas

BOEKSIGNALERING
Bea Pompert