Zone — Jrg. 19 (oktober 2020) nr. 3

Onder meer:

De boekendoos
Op de Julianaschool in Schagen is tijdens de coronaperiode dat er thuis gewerkt is, in groep 7 een opdracht gegeven om thuis een boek te kiezen en te lezen en hiervan een boekendoos te maken. Deze doos mocht worden versierd en gevuld met allerlei voorwerpen of afbeeldingen die een belangrijke rol hebben in het verhaal. Elk voorwerp moest worden voorzien van een kaartje met op de voorkant een uitleg hoe dit voorwerp een rol speelt in het boek en op de achterkant een citaat uit het boek waarin het voorwerp voorkomt.

Spelen met robottaal : Programmeren met kleuters
Ilse van der Pol
Startpunt is een schoolbreed thema waarbij techniek centraal staat; vanaf de groepen 4 is er een programmeercircuit. De kleuterleerkrachten bespraken de betekenis voor kleuters en welke doelen er centraal moesten staan. Het leidde tot veel ideeën over voertuigen, fabrieken, robots en machines die we zouden kunnen inzetten als startactiviteiten.

Meer onderwijs buiten, kan dat?
Hanneke Verkleij
Dit beeldverhaal laat zien welke activiteiten leerlingen samen met hun leerkrachten buiten het klaslokaal kunnen ondernemen.

Ik zal het de kinderen eens vragen hoe het moet
Marco van Schagen
Spelend en onderzoekend leren, ik vind dat het mooiste dat er is. Bedenken wat kan en het vervolgens toch anders doen. De speelsheid van het ontdekken door het te doen, dat is voor mij heel belangrijk. Het geeft een onschuldigheid en een verrassing waardoor er spontaan telkens nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een nieuwe wending, een nieuwe draai, misschien soms zelfs iets tegendraads. De mensen om mij heen vinden het soms wel bijzonder om mij zo bezig te zien.

Dialogische gesprekken in de klas : Dat is de investering meer dan waard!
Chiel van der Veen en Femke van der Wilt
Gesprekken vormen een belangrijk – ja, misschien wel hét belangrijkste – onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze bieden volop mogelijkheden om te leren, kennis te maken met nieuwe perspectieven en te reflecteren op je eigen ideeën. In veel scholen vinden gesprekken de hele dag door plaats in verschillende vormen: met de hele groep, in kleine groepjes, in tweetallen, buiten op het schoolplein, etc. Het is echter niet vanzelfsprekend dat die gesprekken ook een context bieden waarin veel te leren valt. Dat vraagt om investering van de leerkracht (en leerlingen). Om het opbouwen van een dialogische gesprekscultuur waarin kinderen worden uitgedaagd om samen na te denken. In dit artikel laten wij je zien wat een dergelijke gesprekscultuur kan opleveren voor het leren en de ontwikkeling van leerlingen.