Zone — Jrg. 19 (juni 2020) nr. 2

ARTIKELEN

Ontwikkelingsgericht onderwijs nog eens onder de loep
Bert van Oers
Bert van Oers schrijft in 2003 in Zone zijn inmiddels klassieke artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In 2012 formuleert hij in ‘Opnieuw op de foto’ OGO expliciet als betekenisgericht in dubbele zin: voor de leerling en voor de cultuur. Nu dan voor de derde keer OGO onder de loep. Een scherp en actueel beeld dat nodig is om helder te kunnen communiceren over wat OGO wel en niet is.

Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld
Hanneke Verkleij
Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maar kunnen altijd weer met nieuwe uitleg van kernconcepten verhelderd worden. In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs nog een keer onder de loep’ in deze Zone worden niet alleen de kernconcepten beschreven maar ook verbonden met bekende praktijken in de klas. Dit beeldverhaal laat zien hoe we ons dit moeten
voorstellen in de klassenpraktijk van alledag. Het inspireert tot nieuwe ideeën!

Agency
De leerkracht als change-agent, inzetten op de professionele agency van docenten of de agency van leerlingen versterken. De kans is groot dat je het begrip ‘agency’ op enig moment voorbij hebt zien komen. Hoewel het concept ‘agency’ aan populariteit wint, is voor veel leerkrachten allerminst duidelijk wat er met het concept wordt bedoeld en wat zij er binnen hun onderwijspraktijk mee kunnen. In deze bijdrage zullen wij het begrip ‘agency’ nader toelichten en beschrijven welke waarde dit concept kan hebben voor het onderwijs.

DOEN

Wij krijgen post
Anouk Haarbosch, leerkracht groep 1-2 op basisschool De Bolster, vertelt over het gebruik van spelverhalen in het thema ‘Post’.

Traveling around the world
Met de komst van een ‘buitendocent’ Engels ontstaat een meertalige community met ontwikkelingskansen voor alle deelnemers in groep 8 van Ilona ’t Hart en Wim van Heteren van Basisschool De Schakel te Nieuw Lekkerland.

We bouwen een speeltuin
Groep 3-4 gaat zelf een speeltuin ontwerpen. Ze starten met het nadenken over wat ze al weten van speeltuinen. Daarna onderzoeken
de kinderen speeltuinen in de buurt, denken ze samen na over welke toestellen ze in hun eigen speeltuin willen hebben, maken een plattegrond en ontwerpen prototypes. Het thema leeft en iedereen doet enthousiast mee.

Een verhaal bouwen
In onze kleutergroep zorgen verschillende hoeken voor een rijk spelaanbod van betekenisvolle spelactiviteiten. Alle kennis en vaardigheden die voor onze kleuters van belang zijn kunnen hier ‘als vanzelf’ aan bod komen. In elke hoek komen meerdere kernactiviteiten en de daarbij behorende kennis en vaardigheden aan de orde. Praten, lezen en schrijven, rekenen en wiskunde. Dingen maken kan overal en kan over alles gaan!

Je hoeft je alleen maar te verbazen
Interview met Jan van Schaik.
Hij is een beeldend kunstenaar die inmiddels 51 tuinen heeft gemaakt, voor scholen en kinderdagverblijven.

Er is zoveel te doen
Bernadette Krol en Jeannette van Boordt vertellen over hun ervaringen met de gezamenlijke natuurspeelplaats, hun rol daarin en de waarde ervan voor de leerlingen.

Uitstapje in eigen school
Michelle Ramb van IKC De Kleine Reus gaat met haar groep 3 op bezoek bij de kringloopwinkel van groep 5.