Zone — Jrg. 19 (februari 2020) nr. 1

04 Bij zwemles gaat het wel goed
Schuurpapier van Lorien de Koning

05 De erfenis van Alexander Romanovic Lurija (1902 – 1977) 
De Reeks: Bert van Oers over het belang van Lurija voor OGO

06 Kinderen gaan spelend de wereld in
Interview met Hilde Amse

09 De kracht van samen
Job van Velsen over de meerwaarde van een integraal kindcentrum

12 Bouwen aan een IKC: verbinden van culturen
Integraal kindcentrum in de praktijk

13 Samen professionaliseren: bouwsteen voor een IKC
Nascholingstraject rond spel in IKC

14 Kwaliteit in beeld: werken met de oho-kwaliteitskaart 
Eerste resultaten van lopende onderzoeksproject

17 We wagen de sprong: zin in lezen in groep 3-4!
Leesonderwijs volgens de aanpak van ‘Zin in lezen’

21 Villa Kakelbont: veel talen, één verhaal 
Werken met jonge anderstalige leerlingen

24 ‘De ruimte’
Beeldverhaal

26 Schijfonderwijs doet ertoe! 
Schrijven op De Horsthoek in Heerde

31 De Vliegtuigklas
Recensie