Zone — Jrg. 13 (september 2014) nr. 3

2  WERKHOEK
– Kinderboekenweek
– Materialen op de website
– Oproep!

4  Tablets, vensters op de toekomst?
SCHUURPAPIER
Bert van Oers

5  Je moet er wel eerst jam op smeren pap!
PRAKTIJKCOLUMN
Simone Westra

6  Speedaten met je klas? Een goed idee!
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Annelies de Klerk
In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de klas en de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

7  COMPLIMENTEN

8  Kwaliteitsverbetering is MEER dan werken met de PDCA cyclus
THEORIE EN PRAKTIJK
Tonny Bruin
De PDCA kwaliteitscirkel is een eenvoudig hulpmiddel bij het werken aan kwaliteitsverbetering. De cyclus bestaat uit fasen (Plan-Do-Check-Act) waarbij plannen, evalueren en bijstellen, central staan. In dit artikel geeft Tonny Bruin aan wat de cyclus inhoudt en hoe deze zich verhoudt tot kwaliteitsverbetering in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

11  Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg!
THEORIE EN PRAKTIJK
Eva Dopmeijer
In het artikel van Tonny de Bruin wordt de theoretische achtergrond en betekenis van de PDCA cyclus voor het onderwijs besproken. In dit artikel licht leerkracht en bouwcoördinator, Eva Dopmeijer toe hoe de PDCA cyclus is toegepast voor kwaliteitsverbetering bij haar op school.

14  Lezen is te gek juf!
WERK IN UITVOERING
Niké Admiraal

16  Werken met een portfolio: leermiddel voor de 21ste eeuw
WERK IN UITVOERING
Bea Pompert
Het portfolio is een belangrijk document bij het evalueren met kinderen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In dit artikel laat Bea Pompert zien wat de voordelen van het gebruik van een portfolio zijn en hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

19  Onderwijs Researchdagen 2014
BERICHTEN
Marjolein Dobber
De Onderwijs Researchdagen (ORD) worden eens per jaar georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsonderzoek (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO). Dit jaar vinden de ORD plaats in Groningen van 11 tot 13 juni met het thema ‘Deelname en distantie’. In dit artikel doet Marjolein Dobber verslag van deze dag.

20  Speels, liefdevol en vakkundig
BOEKSIGNALERING
Hermien de Waard
Elly Singer & Dorian de Haan, Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen, Uitgeverij SWP, 2013.

22  Tuin er maar in!
WERK IN UITVOERING
Lotte Zuijderwijk & Tessa Kruijer
In dit artikel schrijft Lotte Zuijderwijk over haar onderzoek naar ‘groen’ in Ontwikelingsgericht Onderwijs (OGO). Leerkracht Tessa Kruijer vertelt over de praktijk van haar groep 3-4 van De Julianaschool, waarbij ze aan de slag gaan met de schooltuin en de dieren die daar leven.

25  Tijd voor pubertijd
WERK IN UITVOERING
Jitske Bosma
In dit artikel laat leerkracht Jitske Bosma zien hoe zij het onderwerp ‘De puberteit’ bespreekbaar maakt in haar groep 8 en hoe de groep verschillende eindproducten tot stand brengt.

26  Leesbeleid op school en in de klas
BELEID
Femke van der Honing & Marte van Vliet
Het zoeken naar goede teksten voor een thema is vaak een uitdaging. Het moet aansluiten bij het thema, het niveau van de leerlingen, en de teksten moeten interessant zijn voor het onderzoek. In dit artikel wordt de nieuwe digitale tekstenbank ‘Klassenteksten’ toegelicht en hoe deze te gebruiken is in de onderwijspraktijk.

28  Inspectie en HOREB
BELEID
Niko Fijma
Het bestuur van De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de directie van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, voeren met een zekere regelmaat overleg met de Inspectie van het primair onderwijs. In dit artikel doet Niko Fijma verslag van het overleg dat dit voorjaar plaatsvond.

30  Tijd voor pubertijd
BEELDVERHAAL
Leerlingen groep 8 Abbs De Zuiderzee

32  AGENDA