Zone — Jrg. 13 (juni 2014) Nr. 2

4  Jonge kinderen en continuïteit
INLEIDING THEMANUMMER
Bea Pompert

6  Voor goede hulp ben je nooit te klein!
THEORIE EN PRAKTIJK
Bea Pompert & Bert van Oers
In dit artikel willen wij de ontwikkelingsovergangen van peuter naar schoolkind in beeld brengen en laten zien wat er daarbij toe doet. Welke mogelijkheden hebben professionals in kinderopvang en basisschool om jonge kinderen optimaal te begeleiden. Wat is het ontwikkelingsperspectief? Waar willen we heen?

11  HOREB verbindt
THEORIE EN PRAKTIJK
Niko Fijma
Niko Frijma laat in dit artikel zien hoe de leerkracht met behulp van de digitale HOREB-instrumenten kinderen doelgericht verder helpt in hun reken-wiskundeontwikkeling. De leerkracht verbindt met HOREB het vak rekenen & wiskunde aan betekenisvolle activiteiten en interessante inhouden.

14  Werken aan een doorgaande lijn: een kwestie van goed afstemmen
EXPERTS AAN HET WOORD
Aleid Beets-Kessens & Bea Pompert
Vier experts komen in dit artikel aan het woord over ‘de doorgaande lijn’: elk vanuit hun eigen werkveld en professie. Annerieke Boland is lector Jonge Kind aan de Hogeschool iPabo, Dorian de Haan is taalwetenschapper en was jaren lector OGO bij Hogeschool Inholland, Paul Leseman werkt als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en heeft veel onderzoek uitgevoerd rond VVE en de resultaten daarvan. Kobi Wanningen tot slot, werkt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, als Hogeschool docent Jonge Risicoleerlingen en heeft veel ervaring met het onderwijs aan risicoleerlingen.

18  Wij doen de was
WERK IN UITVOERING
Gitta Laan
De was doen is een alledaagse activiteit die je uiteen kunt rafelen in een groot aantal eenvoudige handelingen waar peuters graag bij helpen en mee kunnen experimenteren. Het lijkt een betekenisvol onderwerp om met peuters uit te werken. Gitta Laan, peuterleidster op peuterspeelzaal Partou PSZ Zwanenbloemlaan in Amsterdam, beschrijft hoe zij een thema ontwerpt boordevol mogelijkheden voor manipulerend spel en waarin het spel van de peuters zich geleidelijk aan ontwikkelt in een sociaal-culturele praktijk ‘De wasserette’.

21  Van snuffelen naar schrijven en presteren in groep 3-4
WERK IN UITVOERING
Tessa Kruijer
In dit artikel laat leerkracht Tessa zien welke lees- en schrijfactiviteiten er aan bod komen in groep 3-4 van de Julianaschool in Schagen.

24  Echt zwemmen op het droge
WERK IN UITVOERING
Karin Brakenhoff
In dit artikel laat Karin Brakenhoff zien hoe het thematiseren in de klas rondom het thema ‘Zwemmen’ verloopt.

26  Een brug slaan naar vernieuwing
WERK IN UITVOERING
Liv Camps & Lorien de Koning
In dit artikel vertellen Lorien de Koning en Liv Camps over hun ervaringen om Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in te voeren op GBS Octopus in België en hoe zo’n ontwikkelingsproces verloopt.

28  Eet smakelijk!
BEELDVERHAAL
Barendine Punt en Janneke Hagenaar

30  Help een Krrr…okodil
BOEKSIGNALERING
Hermien de Waard
De keuze van een prentenboek in Startblokken van Basisontwikkeling

32  Agenda