Zone — Jrg. 13 (april 2014) Nr. 1

WERKHOEK
– Verslaglegging van De derde Winterschool
– Nieuwe rubriek!
– Materialen op de website
– Aankomend nummer: themanummer

4  Gelijke monniken, gelijke kappen?
SCHUURPAPIER
Ad Boes

5  Dichtbij en ver weg, groep 1-2
VAN BINNEN NAAR BUITEN
Henriëtte Bannink
In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

6  Achter de kermis aan
PRAKTIJKCOLUMN
Hermien de Waard

8  OGO en de hype van de 21e eeuw
THEORIE EN PRAKTIJK
Wim Wardekker
De 21th century skills staan de laatste tijd volop in de belangstelling. In dit artikel maakt Wim Wardekker een theoretische vergelijking van de cirkel van de 21th century skills en die van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

10 Brede identiteitsontwikkeling door actuele thema’s in de klas
Lorien de Koning
Aansluitend op het theoretische artikel van Wim Wardekker, laat Lorien de Koning zien hoe brede indentiteitsontwikkeling in de praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) plaatsvindt.

12  COMPLIMENTEN
Complimenten voor Kindercentrum KOM.MIJN en BCO onderwijsadviseurs

13  Kleuters werken aan de vragenwand
WERK IN UITVOERING
Willeke Visser
Jonge kinderen zijn eigenlijk nergens te klein voor of ‘niet aan toe’ als leerkrachten er in slagen goed aan te sluiten bij hun ervaringen én de vragen die ze hebben. In dit artikel lees je hoe dat in de kleutergroepen van de Frits Bodeschool in Urk gaat.

16  Leidinggeven in een OGO-school
BOEKSIGNALERING
Tonny Bruin

17  Vrij lezen: tegen de verwarming is het druk, onder de kapstok ook
WERK IN UITVOERING
Marit Koster
Pabo-studente Marit Koster heeft voor haar afstudeeronderwerp onderzoek gedaan naar leesbevordering. Met haar kinderen ging ze het experiment aan om voortaan ‘vrij te lezen’. In dit artikel vertelt zij haar ervaringen. 

20  Wereldburger met ketchup
BOEKSIGNALERING
Ellen de Haan

21  BERICHTEN
– Wiskundige vaktaal vermijden of juist inzetten in meertalige klassen?
Tonny Bruin
– Lesgeven zoals je les wilt krijgen
Marte van Vliet
– Hoe conservatief is OGO?
Resi Damhuis
– MODEL2TALK
Lotte Zuiderwijk

26  Samen OGO invoeren: een echte activiteit
BELEID
Rienkje van der Eijnden
In dit artikel laat Rienkje van de Eijnden zien op welke manier er op haar school gewerkt is aan het realiseren van goed taalonderwijs en teksten schrijven op basisschool Octant in Assendelft.

28  BEELDVERHAAL
Hanneke Verkleij

30  OGO in Gambia
WERK IN UITVOERING
Hanneke van der Blonk

Hanneke van der Blonk beschrijft in dit artikel haar ervaringen over het onderwijs in Gambia en hoe zij voor haar minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) onderzoek heeft gedaan door leerkrachten na te laten denken over het ontwikkelen van materiaal om lessen visueler te maken.

32  AGENDA