Zone — Jrg. 12 (juni 2013) Nr. 2

Thema:

2
WERKHOEK
Conferentie OGO-Academie groot succes!
Aankondiging boek: OGO in de bovenbouw
Brochure: rekenen & wiskunde

4
Aan de kant! De brandweer komt eraan!
THEORIE EN PRAKTIJK
Fleur Buurmans, Nicole Lambrix, Immy Borg & Dirkje
Op de Katholieke Pabo Zwolle wordt in het semester waarin het thematisch werken met kleuters centraal staat, ook aandacht besteed aan techniek met kleuters. In dit artikel doen twee studenten van de tweejarige deeltijdopleiding verslag van hun thema-uitwerking en de manier waarop zij de inhouden vanuit het vakgebied Natuur en Techniek hierin een plek gegeven hebben.

7
Samen uit, samen thuis!
SCHUURPAPIER

Alita de Jong

8 VRAAG EN ANTWOORD
Marie JosŽ Glandorf & Judith van Oers
Gedurende het thema wordt er veel geproduceerd dat een zichtbare plek in de klas nodig heeft: brainstormoverzichten, onderzoeksvragen, verslagen, nieuwe woorden, etcetera. Veel hiervan komt terecht op mijn themawand. Mijn themawand hangt hierdoor erg vol en wordt onoverzichtelijk. “Hoe richt ik mijn themawand in zodat het verloop van het thema inzichtelijk blijft?”

9 Doelgericht werken aan taal
COMPLIMENTEN

10 BSO is niet saai!
WERK IN UITVOERING
Mandy van Nispen

Mandy van Nispen is een enthousiaste pedagogisch medewerker van kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout. Ze volgt de scholing ontwikkelingsgericht werken samen met de onderbouw en het kinderdagverblijf. Voor Mandy betekent dat meedenken en meedoen met de interessante thema’s, ook op de BSO. Hoe ze dat doet beschrijft zij in dit artikel.

12 Microkredietmarkt op De Mijlpaal
WERK IN UITVOERING
Thamar Ottens
Goede doelen acties zijn vaak een terugkomende activiteit in een schooljaar. In dit artikel vertelt Thamar Ottens, leerkracht van groep 8, over zo’n activiteit, de Microkredietmarkt, bij haar op school. Ook de kinderen en een ouder vertellen hun ervaringen.

15 Terug naar je passie met ‘Baanbrekers en boekhouders’
BOEKSIGNALERING
Nanette Wagenaar
In het boek ‘Baanbrekers en Boekhouders’ blikt Frea Janssen-Vos terug op vijftig jaar kleuteronderwijs in Nederland. Het boek is uniek door de kritische opmerkingen en kanttekeningen die ze maakt bij ontwikkelingen die in de loop der jaren de revue zijn gepasseerd.

16 Goed onderwijs, het kind en de wereld
BERICHTEN
Wim Wardekker
Op woensdag 13 maart 2013 vond de tweejaarlijkse OGO-conferentie plaats in Ede. Een dag voor iedereen die in Ontwikkelingsgericht Onderwijs ge•nteresseerd is, met als centraal thema: ‘OGO staat voor kwaliteit’. Het is een inspirerende en mooie dag geweest, met onder meer een lezing van prof. dr. Gert Biesta, en dertig workshops en presentaties. In Berichten volgt een verslaglegging van een aantal van deze voordrachten.

17 Workshop: OGO groepsplannen op De Archipel
BERICHTEN
Annemarie Slagter-Kool, Eva Tol & Ester van Oers

18 Workshop: Kinderen anno 2013… wat verbindt ze en wat verslindt ze?
BERICHTEN
Ellen de Haan

18 Workshop: Zand is interessant!
BERICHTEN
Anne Reijrink

19 Blik op techniek
BOEKSIGNALERING
Daphne Dekkers & Ester van Oers
In dit nummer van ‘Zone’ leest u een aantal prachtige voorbeelden van hoe techniek een plek krijgt binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het boek ‘Blik op techniek’ kan hierbij een mooie ondersteuning zijn.

20 Wetenschap en techniek dialogisch onderwijzen in de 21e eeuw
THEORIE EN PRAKTIJK
Lou Slangen
Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met allerlei toepassingen en producten uit de wetenschap en techniek. Ze groeien op in de hoogtechnologische wereld van de 21e eeuw. Dit noodzaakt dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn om te kunnen deelnemen aan deze samenleving. Het is dan ook vanzelfsprekend dat leerkrachten zich ten aanzien van wetenschap en techniek afvragen op welke wijze ze het beste tegemoet kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van hun leerlingen. Het betekent dat leerkrachten zich een beeld willen vormen van het waarom, het wat en het hoe van wetenschap en techniek in het primair onderwijs. Deze publicatie gaat kort in op de inhoud van het wetenschap en techniekonderwijs voor de 21e eeuw en hoe dat via een dialogische didactiek te onderwijzen is.

23 Op weg naar…onderzoekend leren
WERK IN UITVOERING
Anita Kesselaar & Nanette Wagenaar
Anita Kesselaar, leerkracht groep 7, werkt op een thematisch onderzoekende manier aan betekenisvol onderwijs. Zij wil kinderen nieuwsgierig maken zodat ze vragen gaan stellen. Anita zet in op vaardigheden die ruimte cre‘ren om op een onderzoeksmatige manier wetenschap en techniek in thema’s in te bedden.

26 Spelbegeleiding stimuleert peuters in de ontwikkeling
BELEID
Laura Zwoferink
Op de Ds. G.H. Kerstenschool in Borssele is vorig jaar de pilot ‘Peutergroep’ van start gegaan. Daarbij begeleiden behalve de pedagogisch medewerkers ook leerkrachten de peuters. De hoop die de overheid koestert, is dat er op die manier een kwaliteitsverbeteringsslag plaatsvindt in de voor- en vroegschoolse educatie. In dit artikel wordt beschreven hoe de school in Borssele werkt aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en spelbegeleiding.

28 Techniek door alle bouwen heen
BEELDVERHAAL

Hanneke Verkleij & Ester van Oers
Het beeldverhaal van deze ‘Zone’ laat een schoolbreedthema zien rondom techniek op basisschool De Archipel. Vanuit het stadsdeel krijgt de school de opdracht tot het ontwerpen van een nieuw centrumeiland van IJburg. Groep 8 wordt het projectbureau. Zij inventariseren de wensen in alle groepen. Vervolgens wordt er een planning gemaakt en de orders verdeeld over de andere groepen. De groepen 1-2 gaan een school ontwerpen, de groepen 2-3 en 3 de speelvoorzieningen. Groep 4 en 4-5 ontwerpen en bouwen de huizen. Groep 5 zorgt voor groenvoorzieningen. Groep 6-7a neemt de infrastructuur op zich en groep 6-7b richt zich vanuit de elektrotechniek op de straatverlichting en duurzame energie. Dit alles mondt uit in een grote gezamenlijke maquette waarvan de onderdelen geveild worden aan de ouders.

30 Een gouden moment, daar doe je het voor
WERK IN UITVOERING
Hanny Theunissen
Scholen zijn vaak bezig met allerlei acties en goede doelen. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) worden deze activiteiten in de bovenbouw onderzoeksmatig benaderd. In dit artikel gaat leerkracht Hanny Theunissen in op haar praktijk en wordt duidelijk hoe haar leerlingen geld voor het schoolkamp verdienen.