Zone — Jrg. 12 (december 2013) Nr. 4

2 WERKHOEK
– Jaarlijks EECERA Conferentie in Talinn
– Adem verwent Sint en Piet
– Nieuw inlogsysteem

4Stuurboord, bakboord
PRAKTIJKCOLUMN
Linda de Vries
Tijdens de groepsconsultaties krijg ik vaak te horen dat de pedagogisch medewerkers het lastig vinden om met de kinderen mee te spelen.

5 Een onverwachte wending
WERK IN UITVOERING
Desira Bos-Holsappel
Desira is leerkracht van groep 7-8 op basisschool de Handpalm in Leens. Tijdens de OGO-conferentie in maart is zij gekozen als OGO-talent 2013. In dit artikel beschrijft en reflecteert zij op haar thema over ‘de politiek’ en hoe het thema anders verloopt dan zij in eerste instantie verwacht heeft.

8 Ontwikkelingsgericht Onderwijs… werkt dat? / De belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij.
THEORIE EN PRAKTIJK
Chiel van der Veen, Marjolein Dobber, Bert van Oers
Vamaf 1980 wordt er in ons land hard gewerkt aan de invoering en verdere ontwikkeling van OGO in de basisschool. In dit artikel bezien Van der Veen, Dobber en Van Oers de belangrijkste onderzoeksresultaten rond OGO.

13 Reken je rijk! Trek erop uit met de trein..
WERK IN UITVOERING
Niko Fijma
In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs… werkt dat?’ wordt een onderzoek van Worthington en Poland toegelicht. Beide gaan over symbolische representaties van de werkelijkheid en het belang van schematiseren in de ontwikkeling van het mathematisch denken van jonge kinderen. Met dit artikel sluit Niko Fijma hierop aan en illustreert dit aan de hand van een praktijkbeschrijving binnen het thema ‘Met de trein mee’ in groep 2-3 van Marco Moerbeek.

15 COMPLIMENTEN
Daar worden we blij van!

16 Een overvloed aan @apps…
WERK IN UITVOERING
Ifor Huntelaar
Er is een overvloed aan apps die bedoeld zijn om in het onderwijs te gebruiken. Hoe maak je als leerkracht een keuze. Zijn apps in te zetten bij het uitdiepen van je thema in de klas?

19 Ik ben juf/meester. En soms vraag ik me af: Doe ik er toe?
SCHUURPAPIER
Peter Heerschop
Peter Heerschop is werkzaam als cabaretier en voormalig gymleraar

20 Eigenaarschap en leren-leren bij het lezen
WERK IN UITVOERING
Monique van Wijlick
In dit artikel beschrijft Monique van Wijlick hoe zij met haar groep 4 leerlingen individuele leesplannen maakt. Ze doet dat met alle kinderen en betrekt de leerlingen ook op elkaars plannen.

22 Lastige kinderen? Heb jij even geluk
BOEKSIGNALERING
Anke van der Bor

23 Volgers en vormers
BOEKSIGNALERING
Wim Wardekker

24 Ridder Rikki
WERK IN UITVOERING
Isabelle Vingerhoets
De leerkrachten van basisschool De Piramide in Ridderkerk werken aan verbetering van hun onderwijs. Zij doen dit door middel van het invoeren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Tijdens dit proces leren de onderbouwleerkrachten werken met de verteltafel. Doris den Besten, leerkracht van groep 3, is enthousiast. Isabelle Vingerhoets laat in dit artikel zien hoe deze juf haar taaldoelen verbindt aan de verteltafel.

27 Vragen over HOREB
VRAAG EN ANTWOORD
Janneke Hagenaar
HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Het is een observatie, registratie en planningsinstrument dat onlosmakelijk verbonden is met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Met HOREB ga je beter reflecteren op je handelen, beter differenti‘ren Žn begeleiden. In deze ‘Vraag en antwoord’ meer over het gebruik van HOREB.

28 Tot zover gekomen!
BEELDVERHAAL
Hanneke Verkleij

30 Startblokken op de agenda houden
BELEID
Irene Staal & Janny Kelderman
In 2006 besluit SKE kinderopvang Enschede een pedagogische kwaliteitsslag te maken.

32 AGENDA